Børnefamiliers vaner og adfærd ifm aftensmadsmåltidet

14. september 2017

Børnefamilier føler sig i højere grad end andre presset på tid i hverdagen, men tilbereder alligevel oftere varm aftensmad end gennemsnittet. Landbrug & Fødevarer har set nærmere på denne spændende forbrugergruppe med fokus på deres aftensmad.

Hovedpointer fra analysen:

  • Børnefamilier er den gruppe, der har flest aftensmadretter i deres repertoire
  • Skal det gå hurtigt tyr de oftere end andre grupper til færdiglavet pizza/tærtedej
  • Børnefamiliernes vigtigste valgkriterie ved indkøb af kød er at hele familien skal kunne lide det 
  • Den største barriere for at leve sundere er for børnefamilierne manglende tid og travlhed 
  • I 12% af børnefamilierne hjælper børnene ofte til med madlavningen 
  • I 7 ud af 10 hjem spiser børnefamilierne typisk aftensmad sammen i hverdagene

Se de seneste analyser om sundhed...