Er spelt-segmentet i virkeligheden i Nordjylland?

14. oktober 2016

Brød er ikke bare brød, og specielt én type brød pådrog sig op gennem 00'erne ekstra stor opmærksomhed - nemlig speltbrødet. Det fik endda så stor opmærksomhed, at det gav navn til et nyt segment: spelt-segmentet, som antageligt skulle bestå af unge børnefamilier primært bosiddende i København, der har særligt fokus på sunde og gode madvaner. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer giver imidlertid et andet billede af hvem, der opfatter speltbrød som særligt sundt. 

Hovedpointer fra analysen: 

  • 23% af de adspurgte danskere mener at spelt kan betegnes som 'særligt sundt'
  • 31% danskere bosat i Region Nordjylland vil betegne speltbrød som værende ’særligt sundt’
  • Kun 21% bosat i Region Hovedstaden vil betegne speltbrød som værende ’særligt sundt’
  • De der mener at speltbrød er særligt sundt er oftere danskere mellem 45 og 64 år

Se de seneste analyser om forbrug og adfærd...