Julemad ender i skraldespanden - danskerne køber 23% mere i december

24. december 2016

Danskernes gode intentioner om at minimere deres madspild fylder mere og mere i dagligdagen. Ny beregning peger dog på, at danskerne går på kompromis med dette i julemåneden, hvor fødevareindkøb og deraf afledt madspild er særligt højt.

8 ud af 10 danskere er optagede af at minimere deres madspild

En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer i maj 2016 viser, at dét at undgå
madspild, er en meget udbredt intention blandt danskerne, når det kommer
til livet i hverdagene. 83 pct. var således overvejende enige i, at ’de bliver
mere og mere interesserede i at minimere deres og deres husstands
madspild’. Der ses her en tendens til, at lidt færre hovedstadsbeboere føler
et voksende madspildsfokus.

Potentielt spiselige fødevarer der kasseres, kaldes madspild. Madspild defineres af Miljøstyrelsen som:
”Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse.”

Der er mange årsager til madspild. Helt overordnet kræver det en god planlægning af dagligvareindkøbene, et godt kendskab til opbevaring og gode evner til madlavning, hvis madspild helt skal undgås.

Den nyeste undersøgelse fra 2017 viser, at madspildet i de danske husholdninger er på 246.977 ton. Det svarer til, at hver dansker gennemsnitligt smider ca. 43,7 kg spiselig mad ud om året.

Se de seneste analyser om madspild…