Gennemgang af madspild hos de danske forbrugere

17. september 2018

Opsummering af rapporten om madspild i danske husholdninger

Denne rapport indeholder en opsummering og gennemgang af en række relevante undersøgelser om madspild hos de danske forbrugere. Den er udarbejdet for at få et opdateret overblik over danske forbrugeres madspild, samt at få en indsigt i deres holdning til madspild. Rapporten har til formål at samle nyere analyseresultater og forbrugerundersøgelser, der kan fremme viden på området samt give et indblik i nogle af de initiativer, der har til formål at mindske forbrugernes madspild.

Potentielt spiselige fødevarer der kasseres, kaldes madspild. Madspild defineres af Miljøstyrelsen som:
”Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse.”

Der er mange årsager til madspild. Helt overordnet kræver det en god planlægning af dagligvareindkøbene, et godt kendskab til opbevaring og gode evner til madlavning, hvis madspild helt skal undgås.

Den nyeste undersøgelse fra 2017 viser, at madspildet i de danske husholdninger er på 260.000 ton. Det svarer til, at hver dansker gennemsnitligt i 2017 smed små 46 kg spiselig mad ud om året.

Heraf fordeler fødevaregrupperne sig ca. sådan: 

  • Frugt og grønt: 41%
  • Kød og kødprodukter: 24%
  • Brød og kager: 20%
  • Tørvarer: 10%
  • Mejeriprodukter: 5%

 

Kilde: Miljøstyrelsen, rapporten "Food waste prevention in Denmark - Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment" - tal fra 2017.

Se de seneste analyser om madspild…