Madspild i Danmark på forbruger-, detail- og foodserviceniveau

14. oktober 2015

Denne rapport indeholder en opsummering og gennemgang af en række relevante rapporter omhandlende madspild i Danmark på både forbruger-, detail- og foodserviceniveau. Rapporten er udarbejdet for at opnå et opdateret overblik over madspildets omfang i Danmark. Rapporten har derfor til at formål at samle nyere analyseresultater og fakta, som yderligere kan fremme viden på området samt afdække hvilke områder, der mangler viden omkring.

BAGGRUND OG FORMÅL

Madspild er et stort problem verden over, og de seneste år har madspild fået stigende opmærksomhed. I nyere tid skyldes det stigende fokus på madspild i Danmark blandt andet indsatsen fra Landbrug & Fødevarer (fra 2006) og forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad (fra 2008), som i højere grad har informeret danskerne om blandt andet madspildets konsekvenser.

Potentielt spiselige fødevarer der kasseres, kaldes madspild. Madspild defineres af Miljøstyrelsen som:
”Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse.”

Der er mange årsager til madspild. Helt overordnet kræver det en god planlægning af dagligvareindkøbene, et godt kendskab til opbevaring og gode evner til madlavning, hvis madspild helt skal undgås.

Den nyeste undersøgelse fra 2017 viser, at madspildet i de danske husholdninger er på 260.000 ton. Det svarer til, at hver dansker gennemsnitligt i 2017 smed små 46 kg spiselig mad ud om året.

Heraf fordeler fødevaregrupperne sig ca. sådan: 

  • Frugt og grønt: 41%
  • Kød og kødprodukter: 24%
  • Brød og kager: 20%
  • Tørvarer: 10%
  • Mejeriprodukter: 5%

 

Kilde: Miljøstyrelsen, rapporten "Food waste prevention in Denmark - Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment" - tal fra 2017.

Ja, en del af madspildet kan undgås vha. brugbare værktøjer og et større fokus på at minimere spildet hos både forbrugere og virksomheder. Alt afhængig af om der er tale om virksomheder eller forbrugere, kan der gøres brug af forskellige initiativer for at undgå madspild. Det handler dog om at hele værdikæden arbejder sammen og tænker på de øvrige led i kæden

Se de seneste analyser om madspild…