74% af alt madspild skyldes 10 madspildsfødevarer

02. november 2016

Denne rapport er et resultat af et 2-årigt projektarbejde, der har haft til formål at reducere madspild fra jord til bord. Parterne bag projektet repræsenterer virksomheder på tværs af værdikæden, og har arbejdet sammen om at finde gennemgribende og holdbare løsninger. Denne rapport beskriver resultaterne og kortlægger bl.a. også omfang af madspild og barrierer for at mindske madspild. Herunder identificeres top 10 madspildsfødevarer. Projektet er gennemført med støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Madspilds top 10

 1. Middagsrester indeholdende fisk, fjerkræ og kød (inkl. rent,
  tilberedt kød) (forarbejdet) 14 pct.
 2. Friske grøntsager (ikke forarbejdet) 13 pct.
 3. Brød og kager med datomærkning (ikke forarbejdet) 12 pct.
 4. Frisk frugt (ikke forarbejdet) 9 pct.
 5. Kartofler og grøntsager (forarbejdet) 8 pct.
 6. Mejeriprodukter (ikke forarbejdet) 5 pct.
 7. Pålæg af fisk, fjerkræ, kød (ikke forarbejdet) 4 pct.
 8. Andre tørvarer (slik, nødder, rosiner mv.) (ikke forarbejdet) 4 pct.
 9. Fersk og frossen fisk, fjerkræ og kød (ikke forarbejdet) 3 pct.
 10. Brød med pålæg – herunder også madpakker (forarbejdet) 3 pct.

Undersøgelsen bekræfter tidligere analyser på området, om at det særligt er brød, middagsrester samt frugt og grønt, der ofte smides ud i de danske husholdninger. Listen med top 10 dækker over 74 pct. af mængden af madspild i de danske husholdninger.

Potentielt spiselige fødevarer der kasseres, kaldes madspild. Madspild defineres af Miljøstyrelsen som:
”Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse.”

Der er mange årsager til madspild. Helt overordnet kræver det en god planlægning af dagligvareindkøbene, et godt kendskab til opbevaring og gode evner til madlavning, hvis madspild helt skal undgås.

Den nyeste undersøgelse fra 2017 viser, at madspildet i de danske husholdninger er på 260.000 ton. Det svarer til, at hver dansker gennemsnitligt i 2017 smed små 46 kg spiselig mad ud om året.

Kilde: Miljøstyrelsen, rapporten "Food waste prevention in Denmark - Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment" - tal fra 2017.

Se de seneste analyser om madspild…