Øget fokus på madspild fra jord til bord

07. august 2015

Madspild koster årligt 60 mia. euro for landbrugs- og fødevarevirksomheder i Europa, anslår ny rapport. Flere innovative løsninger mod madspild globalt kan måske være med til at reducere tabet.

Forbrugerne har det største madspild

For første gang har Miljøstyrelsen i år opgjort det samlede omfang af madspild fra jord til bord. Samlet set udgør madspild over 700.000 ton årligt. Madspildet fordeler sig i Danmark sådan:

  • Husholdningerne står for 260.000 ton om året
  • Detailhandlen står for 163.000 ton årligt
  • Fødevareindustrien står for 133.000 ton om året
  • Primærproduktionen står for 100.000 ton
  • Institutioner og storkøkkener samt hoteller og restauranter står for de resterende 44.000 ton

Kilde: Miljøstyrelsen "Nye tal for madaffald på tværs i sektorer" - tal fra 2021/2017

Potentielt spiselige fødevarer der kasseres, kaldes madspild. Madspild defineres af Miljøstyrelsen som:
”Madaffald er alt affald, der stammer fra mad. Madaffald kan opdeles i to; madspild og øvrigt madaffald. Madspild er fødevarer, der kunne være spist, men i stedet er blevet smidt ud. Øvrigt madaffald er de dele af fødevarerne, der ikke er beregnet til at spise. Eksempler på madspild er brød, hel frugt og grønt og middagsrester. Eksempler på andet madaffald er æggeskaller, osteskorper, kaffegrums og kernehuse.”

Der er mange årsager til madspild. Helt overordnet kræver det en god planlægning af dagligvareindkøbene, et godt kendskab til opbevaring og gode evner til madlavning, hvis madspild helt skal undgås.

Den nyeste undersøgelse fra 2017 viser, at madspildet i de danske husholdninger er på 260.000 ton. Det svarer til, at hver dansker gennemsnitligt i 2017 smed små 46 kg spiselig mad ud om året.

Heraf fordeler fødevaregrupperne sig ca. sådan: 

  • Frugt og grønt: 41%
  • Kød og kødprodukter: 24%
  • Brød og kager: 20%
  • Tørvarer: 10%
  • Mejeriprodukter: 5%

 

Kilde: Miljøstyrelsen, rapporten "Food waste prevention in Denmark - Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment" - tal fra 2017.

Se de seneste analyser om madspild…