Når forbrugerne vælger fødevarer, er pris vigtigst

23. juni 2016

Igennem de seneste år har Landbrug & Fødevarer i november spurgt danskerne, hvilke faktorer der vægtes højst i valg af fødevarer generelt såvel som specifikt for forskellige fødevaregrupper. Danskerne har til dette spørgsmål kun mulighed for at vælge en enkelt faktor, og undersøgelsen
giver derfor mulighed for over tid at holde øje med, om der sker en udvikling i danskerne prioriteter og ikke mindst mind-set, når der skal vælges fødevarer.

Hovedpointer fra analysen:

  • Pris er den parameter som flest danskere lægger vægt på ved valg af fødevarer
  • Den næst vigtigste parameter er økologi og derefter danskhed
  • Andelen der prioriterer økologi og dyrevelfærd er steget siden 2011 
  • Ved valg af fødevarer prioriterer mænd smag højere en dyrevelfærd hvorimod det omvendte gør sig gældende for kvinder 

 

Se de seneste analyser om danskernes adfærd…