Danskernes kostvaner

21. marts 2022

Line Munk Damsgaard

Ernæringschef

Line Munk Damsgaard

Kostundersøgelsen

DTU Fødevareinstituttet undersøger løbende (ca. hvert 10. år) hvad danskerne spiser og drikker. I undersøgelsen deltager personer i alderen 4-75 år. Deltagerne registrerer deres indtag af mad og drikke i syv dage. Der bliver samtidig indsamlet oplysninger om deltagernes øvrige livsstil blandt andet fysiske aktivitet.

Resultatet af kostundersøgelsen 2011-2013:

 • 38 % af energien kommer fra fedt, 46 % fra kulhydrat og 16 % fra protein i den voksne befolknings gennemsnitskost, når energibidrag fra alkohol udelades af beregningerne.
 • For børnene er de tilsvarende energiandele 34 %, 51 % og 15 %.
 • Indholdet af mættede fedtsyrer er 16 % af energien for voksne og 15 % for børn mod de anbefalede 10 %. Halvdelen af de mættede fedtsyrer kommer fra mælkefedt.
 • Halvdelen af de 4-14-årige og omkring en tredjedel af de voksne indtager mere end de anbefalede 10 % af energien fra tilsat sukker.
 • Indholdet af mikronæringsstoffer i gennemsnitskosten er generelt tilfredsstillende vurderet ud fra Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.
 • For vitaminerne niacin og B12 samt mineralerne calcium, fosfor og jod er indholdet rigeligt.
 • Indholdet er på et acceptabelt niveau for vitaminerne A, E, B1, B2, B6, folat og C samt mineralerne magnesium, zink, selen og kalium.
 • D- vitaminindholdet er generelt for lavt, og indholdet af jern og folat er utilstrækkeligt for mange kvinder i den fødedygtige alder.

Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Danskernes kostvaner 2011-2013

 

Undersøgelsen konkluderer, at danskernes kost - set i forhold til de officielle anbefalinger - indeholder for meget mættet fedt, er for sukkerholdig for visse grupper og for de voksnes vedkommende er for kostfiberfattig. 

De enkelte fødevaregrupper bidrager i følge undersøgelsen Danskernes kostvaner 2011-2013 med følgende:

Fødevaregrupper, som bidrager mest (grøn) og mindst (rød) til indholdet af energi, kostfiber og udvalgte vitaminer og mineraler i dansk gennemsnitskost. Gule felter angiver intermediære indhold. Tallene angiver procentdelen af de samlede indhold i den danske gennemsnitskost for de levnedsmiddelgrupper, som giver mest og næstmest af de enkelte vitaminer, mineraler og kostfibre.

Som det ses, bidrager kød og fjerkræ væsentligt med næringsstoffer i danskernes kost.

 • Kød giver kun 12 % af energien i danskernes kost, men bidrager med væsentlige mængder af næringsstoffer fx med 30 % og derover af B12, A-vitamin, B1, zink og og med ca. 25 % af protein, niacin og selen - samt ca. 20 % af B6 og jern samt ca. 15 % af D-vitamin.
  Gruppen kød og kødprodukter inkluderer charcuterivarer og indmad, men ikke fjerkræ.
 • Fjerkræ giver kun 2 % af energien i danskernes kost, men bidrager med væsentlige mængder af næringsstoffer f.eks. med 5 % og derover af selen, niacin, protein og B6 -vitamin.
 • Æg bidrager med 1 % af energien i danskernes kost, men indeholder alle essentielle næringsstoffer på nær C-vitamin. Æg bidrager især med selen og D-vitamin - begge med 10 %. Det er næringsstoffer, som mange danskere får for lidt af.

Måske du også er interesseret i...