Mad til børn

22. november 2021

'Mad til børn' er et gratis materiale udviklet af Landbrug & Fødevarer for Mejeriforeningen. Materialet er særligt tiltænkt nye forældre, der ønsker et kort og overskueligt overblik over barnets ernæring.

Materialet behandler alle de centrale emner for barnets ernæring til det er 6 år, ligesom der gives gode råd om familiens måltider, kræsenhed, mælk og madpakker samt forældrenes opgave som rollemodeller.

'Mad til børn' er blevet til på basis af dybdeinterviews med sundhedsplejersker og kortuddannede forældrepar samt fokusgrupper med mødregrupper. Konceptet er udviklet så det gerne skulle appellere bredere end den gængse information gør.

For at sikre fagligheden er der ved udvikling af materialet løbende konsulteret en sparringsgruppe bestående af 3 sundhedsplejersker med meget forskellige distrikter, samt en klinisk diætist med stor erfaring i kommunikation om mad til børnefamilier. Indholdet er i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger for mad til børn. 

'Mad til børn' uddeles ofte af sundhedsplejersker og andre professionelle, der møder forældrene tidligt i barnets liv.

'Mad til børn' består af: 

  • Et hæfte med korte og enkelt formulerede tekster stillet op i punktform
  • 2 cacherede ark med aldersopdelte skemaer, der kan hænges op på køleskabsdøren og give det ekstra hurtige overblik
    Bestil materialet her.
  • Et 'mobilsite'/en hjemmeside der kan nås fra SmartPhone, tablet eller pc. Her vil man kunne genfinde al information fra pjecen, der løbende vil blive opdateret og udbygget med uddybende tekster om relevante, aktuelle emner.
    Gå til hjemmesiden.

Læs mere om mad til børn her...

Måske du også er interesseret i...