Mindre madspild i værdikædeperspektiv

02. november 2016

Denne rapport er et resultat af et 2-årigt projektarbejde, der har haft til formål at reducere madspild fra jord til bord. Parterne bag projektet repræsenterer virksomheder på tværs af værdikæden, og har arbejdet sammen om at finde gennemgribende og holdbare løsninger. Denne rapport beskriver resultaterne og kortlægger bl.a. også omfang af madspild og barrierer for at mindske madspild. Herunder identificeres top 10 madspidsfødevarer. Projektet er gennemført med støtte fra Erhvervsstyrelsen.

Se de seneste analyser om madspild…