Bæredygtighed

13. december 2021

Line Munk Damsgaard

Ernæringschef

Line Munk Damsgaard

Bælgplanter har generelt et lavt klimaaftryk. Der kan således være klimagevinster at hente ved at erstatte lidt af kødet i kosten med denne fødevaregruppe. Det er estimeret, at klimapåvirkningen af den gennemsnitlige svenske kost ville blive reduceret med 20% og arealanvendelsen med 23%, hvis kødforbruget i Sverige blev reduceret med 50%, og kødet blev erstattet med regionalt dyrkede bælgplanter.1 De fleste af de bælgplanter vi spiser anno 2022, er importeret fra lande udenfor Europa.

Derudover kan bælgplanter blandt andet være med til at tilføre kvælstof i dyrkningssystemet ved at fiksere kvælstof fra atmosfæren.2 Flere lande fremhæver bælgplanter i deres kostråd som en proteinrig fødevare.

Da bælgplanter ikke traditionelt har været en stor del af den danske madkultur, ligger der et stort arbejde i forhold til at udbrede kendskab og ikke mindst brugen af disse. Der er behov for definitioner af, hvad der er bælgplanter, hvordan de skal tilberedes, således at effekten af anti-nutritionelle stoffer minimeres, samt vejledning i relation til passende portionsstørrelser og anbefalinger for indtag. Det er foreslået, at cirka 30-50 gram tørrede bælgfrø per person (fx bønner, linser, kikærter) svarende til cirka 100 gram tilberedt er passende i den daglige kost.3

Der foregår et udviklingsarbejde med dyrkning af bælgplanter i Danmark. Her kan du læse mere om, hvad det arbejde går ud på.

 

Kilder: 

  1. Röös, E., Carlsson, G., Ferawati, F., Hefni, M., Stephan, A., Tidåker, P. og Witthöft, C. 2018b. "Less meat, more legumes: prospects and challenges in the transition toward sustainable diets in Sweden". Renewable Agriculture and Food Systems. 2018/09/20:1-14.

  2. Robinson, G.H.J., Balk, J. og Domoney, C. 2019. "Improving pulse crops as a source of protein, starch and micronutrients". Nutrition Bulletin. 44:202-215

  3. Marinangeli, C.P.F., Curran, J., Barr, S.I., Slavin, J., Puri, S., Swaminathan, S., Tapsell, L. og Patterson, C.A. 2017. "Enhancing nutrition with pulses: Defining a recommended serving size for adults". Nutrition Reviews. 75:990-1006.

Læs mere om bælgfrugter her...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...