Introduktion

01. december 2023

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Fedt i kosten er livsnødvendigt, da det fungerer som en vigtig energikilde, og sørger for vigtige funktioner i kroppen, bl.a. opbygning af kroppens væv. Fedt er også bærestof for de fedtopløselige vitaminer A, D, E og K. 

Fedt indeholder 37 kJ/9 kcal pr. gram, og det indeholder dermed mere end dobbelt så meget energi per gram som protein og kulhydrat (hver 17 kJ/4 kcal per gram).

Det anbefalede indhold af fedt i kosten er ifølge Nordiske Næringsstofanbefalinger:

Total fedt:  25-40 E% - Planlægningsnorm: 32-33 E%

Mættet fedt: <10 E%

Monoumættet fedt: 10-20 E%

Flerumættet fedt: 5-10 E%

Transfedt: Så lidt som muligt

Anbefalingen om mættet fedt bliver i videnskabelige kredse diskuteret, idet de seneste 10-20 års forskning har påvist mere komplekse sammenhænge. Mættet fedt er ikke bare mættet fedt. På trods af at flere studier peger på, at mættet fedt i sig selv ikke er skadeligt for hjertekarsystemet eller udvikling af diabetes fastholder NNR2023, at indtag af mættet fedt skal begrænses, og at delvis erstatning med n-6 polyumættede fedtsyrer (PUFA) forbedrer lipidprofilen i plasma, nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme og forbedrer glukose-metabolismen. Dog vil et højt indtag af PUFA kunne resultere i øget lipid peroxidation, hæmmet immunforsvar og øge tendensen til blødninger.

Typer af fedt

Overordnet findes der to fedtsyrer - mættede og umættede fedtsyrer. De umættede fedtsyrer kan opdeles i to grupper: De enkeltumættede (også kaldet monoumættede) og de flerumættede (også kaldet polyumættede).

De fleste af de naturligt forekommende fedtstoffer er forskellige triglycerider, der er dannet af et glycerolmolekyle med esterbindinger til tre fedtsyremolekyler med 16-18 kulstofatomer. Fedtsyrerne udgør ca. 95 % af triglyceriders vægt. Frie fedtsyrer er ualmindelige i kosten.

Triglycerin

Antallet af dobbeltbindinger afgør om en fedtsyre er mættet (SFA – 0 dobbeltbindinger), monoumættet (MUFA – 1 dobbeltbinding) eller polyumættet (PUFA – 2-6 dobbeltbindinger). Den menneskelige organisme er i stand til at danne SFA og MUFA fra acetat, mens PUFA skal tilføres kroppen via kosten.

Transfedtsyrer (TFA) dannes enten kemisk, når vegetabilske fedtsyrer eller fiskeolie gennemgår en hærdningsproces eller en deodoriceringsproces, eller naturligt i drøvtyggende dyr som køer, geder og får, hvorfor der findes transfedt i mejeriprodukter og kød. Det er de industrielt fremstillede transfedtsyrer, der er omfattet af regulering på EU-plan.

Fødevarer på det danske marked skal overholde danske regler om indhold af transfedtsyrer i olier og fedtstoffer m.v. Naturligt forekommende indhold af transfedtsyrer i animalske fedtstoffer er ikke omfattet af reglerne.

Her kan du læse mere fedtsyresammensætning

Nogle af fedtstofferne er livsnødvendige, de kaldes også essentielle, og skal derfor tilføres igennem det vi spiser. De kan altså ikke erstattes af andre typer fedt.

De essentielle fedtsyrer er: linolsyre og α-linolensyre. 

Læs om fedt her...

Måske du også er interesseret i...