Danskernes forbrug af kød

23. januar 2023

Puk Maia Ingemann Holm

Chefkonsulent

Puk Maia Ingemann Holm

Danskernes daglige indtag af kød og kødprodukter samt fjerkræ og fjerkræprodukter kan ses i tabellen nedenfor. Tallene er fra rapporten ”Danskernes Kostvaner 2011-2013” udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Læs mere om Danskernes Kostvaneundersøgelse her.

Kød og kødprodukter omfatter ”rødt” kød, dvs. kød fra firbenede dyr som okse, kalv, gris og lam, samt charcuterivarer. Fjerkræ og fjerkræprodukter omfatter alle typer fjerkræ som kylling og kalkun.

Danskernes indtag af kød og kødprodukter samt fjerkræ og fjerkræprodukter (g/dag):

 

Kød og kødprodukter

Fjerkræ og fjerkræprodukter

Gruppe

Alle

Kvinder

Mænd

Alle

Kvinder

Mænd

Børn 4-9 år (n= 421)

87 g

82 g

91 g

16 g

14 g

18 g

Børn 10-17 år (n= 509)

120 g

93 g

147 g

27 g

24 g

29 g

Voksne 18-75 år (n= 3016)

134 g

99 g

172 g

26 g

24 g

29 g

Tallene afspejler det gennemsnitlige daglige indtag målt i mængden af råt kød.
Til sammenligning med anbefalinger skal der derfor trækkes 30% fra i tilberedningssvind.

Som det ses i tabellen ovenfor, har voksne (18-75 år) i gennemsnit det største indtag af kød og kødprodukter, hvoraf mænd har et større indtag end kvinder. Børn i alderen 4-9 år har det mindste indtag. Når det kommer til fjerkræ og fjerkræprodukter har voksne og børn i alderen 10-17 år nogenlunde det samme indtag. Indtaget af fjerkræ og fjerkræ produkter er desuden markant lavere end kød og kødprodukter på tværs af de tre aldersgrupper.

Kødets bidrag til indtag af næringsstoffer

I ”Danskernes Kostvaner 2011-2013” kan man se, hvilke næringsstoffer kød og fjerkræ bidrager med i kosten. Kød og fjerkræ bidrager væsentligt med næringsstoffer i danskernes kost – se hvilke nedenfor.

Bidrag af energi og makronæringsstoffer fra kød og fjerkræ (% af det samlede indtag, n= 3946).

 

Energi

Fedt

Kulhydrat

Kostfiber

Protein

Kød

12%

21%

1%

< 0,5%

27%

Fjerkræ

2%

2%

< 0,1%

< 0,1%

6%

Kød bidrager med 12% af energien og en væsentlig del af fedtindtaget (21%) og proteinindtaget (27%) i danskernes kost. Fjerkræ bidrager med kun 2% af energien og 6% af protein. Dette tager dog udgangspunkt i den rå vægt af kødet, og dermed også fedtet der følger med inden tilberedning. I de fleste tilberedninger smelter fedt fra i større eller mindre grad.

Bidrag af vitaminer fra kød og fjerkræ (% af det samlede indtag, n= 3946).

 

A-vitamin

D-vitamin

E-vitamin

B1-vitamin

B2-vitamin

Niacin

B6-vitamin

B12-vitamin

C-vitamin

Kød

40%

16%

3%

33%

17%

27%

21%

35%

6%

Fjerkræ

<0,5%

1%

1%

2%

2%

7%

5%

2%

1%

Som det ses i tabellen ovenfor, er kød en stor bidragsyder til A-vitaminindtaget i danskernes kost, og over en tredjedel af hhv. B1- og B12-vitaminindtaget stammer fra kød. Ydermere bidrager kød med knapt en tredjedel af det samlede indtag af niacin. Generelt bidrager fjerkræ med en væsentlig mindre del af vitaminer i danskernes kost.

Bidrag af mineraler fra kød og fjerkræ (% af det samlede indtag, n= 3946).

 

Calcium

Fosfor

Magnesium

Jern

Zink

Jod

Selen

Kød

1%

15%

7%

20%

33%

1%

25%

Fjerkræ

<0,5%

3%

2%

2%

3%

<0,1%

6%

Kød er en vigtig kilde til især zink, selen og jern og bidrager desuden med en væsentlig andel fosfor i danskernes kost. Fjerkræ bidrager også med zink, selen og fosfor.

Her kan du læse mere om kød...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...