Kvalitet og sikkerhed

25. januar 2023

Line Munk Damsgaard

Ernæringschef

Line Munk Damsgaard

I frugt, grønt og svampe findes der stoffer, som kan være giftige for mennesker. Stofferne er en del af organismernes forsvar og findes naturligt i fødevaren eller opstår ved forkert opbevaring. De naturlige giftstoffer forekommer oftest i så små mængder, at de ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Læs mere om de naturlige giftstoffer her: Naturlige giftstoffer (foedevarestyrelsen.dk)

Pesticider

I Danmark holder myndighederne nøje øje med pesticidindholdet i vores fødevarer. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af seks års data fra den danske pesticidkontrol, at pesticidindholdet i danskernes fødevarer ikke udgør en sundhedsmæssig risiko (kilde: Ingen sundhedsmæssig risiko fra pesticider i danskernes mad - DTU Fødevareinstituttet).

Pesticider kan bruges til at bekæmpe ukrudt og beskytte afgrøder. Det er tilladt at bruge pesticider i produktionen af grøntsager og frugter, og derfor er det også muligt at finde pesticidrester i disse fødevarer. EU fastsætter grænseværdier for pesticidrester i grøntsager og frugter, som skal følges af alle EU-lande.

Generelt er der også oftere flere pesticidrester i importerede produkter end tilsvarende danske varer, ligesom de udenlandske prøver oftere indeholder mere end ét pesticid i samme prøve.

Læs mere om frugt og grøntsager her...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...