Danskernes forbrug

23. januar 2023

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Danskernes daglige indtag af mælk og mælkeprodukter samt ost og osteprodukter kan ses i tabellen nedenfor. Tallene er fra rapporten ”Danskernes Kostvaner 2011-2013” udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Læs mere om Danskernes Kostvaneundersøgelse her.

Mælk og mælkeprodukter omfatter alle slags mælk, surmælksprodukter samt fløde. Ost og osteprodukter omfatter alle typer ost og kvark.

Danskernes indtag af mælk og mælkeprodukter samt ost og osteprodukter (g/dag):

 

Mælk og mælkeprodukter

Ost og osteprodukter

Børn 4-9 år (n= 421)

428 g

21 g

Børn 10-17 år (n= 509)

407 g

25 g

Voksne 18-75 år (n= 3016)

304 g

44 g

Tallene afspejler det gennemsnitlige daglige indtag.

Som det ses i tabellen ovenfor, har børn i alderen 4-9 år i gennemsnit det største indtag af mælk og mælkeprodukter, hvorimod voksne (18-75 år) har det mindste indtag. Det modsatte gør sig gældende, når det kommer til ost og osteprodukter: voksne har det største indtag af ost og osteprodukter, og børn i alderen 4-9 år har det mindste indtag.  

Mælk og osts bidrag til indtag af næringsstoffer

I ”Danskernes Kostvaner 2011-2013” kan man se, hvilke næringsstoffer mælk og ost bidrager med i kosten. Mælk og ost bidrager med en række næringsstoffer i danskernes kost – se hvilke nedenfor:

Bidrag af energi og makronæringsstoffer fra mælk og ost (% af det samlede indtag, n= 3946).

 

Energi

Fedt

Kulhydrat

Kostfiber

Protein

Mælk

8%

8%

7%

1%

14%

Ost

5%

9%

<0,5%

<0,5%

10%

Som det ses i tabellen ovenfor, bidrager mælk og ost tilsammen med 13% af kostens energi og 17% af kostens fedt. Knap en fjerdedel (24%) af kostens protein stammer fra mælk og ost.

Bidrag af vitaminer fra mælk og ost (% af det samlede indtag, n= 3946).

 

A-vitamin

D-vitamin

E-vitamin

B1-vitamin

B2-vitamin

Niacin

B6-vitamin

B12-vitamin

C-vitamin

Mælk

5%

7%

2%

10%

33%

10%

10%

22%

3%

Ost

6%

2%

4%

2%

8%

7%

2%

8%

<0,5%

Mælk er en væsentlig kilde til især B2-vitamin (riboflavin) og B12-vitamin, og bidrager med hhv. 33% og 22% af det samlede indtag. Ydermere stammer 10% af hhv. niacin, B1- og B6-vitaminindtaget fra mælk. Ost bidrager primært med B2-vitamin, B12-vitamin og niacin.

Bidrag af mineraler fra mælk og ost (% af det samlede indtag, n= 3946).

 

Calcium

Fosfor

Magnesium

Jern

Zink

Jod

Selen

Mælk

37%

21%

11%

2%

12%

28%

10%

Ost

22%

12%

3%

1%

10%

2%

6%

Den vigtigste kilde til calcium i danskernes kost er mælk og ost, der bidrager med knap 60% af det samlede indtag. Mælk og ost tilsammen er også store bidragsydere til fosfor (33%) og zink (22%). Ydermere er mælk en væsentlig kilde til jod (28%).

Læs mere om mælk og mejeriprodukter her...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...