Underernæring

24. januar 2023

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Underernæring er et problem, som desværre ofte bliver overset. Tal fra Socialstyrelsen viser f.eks., at knap halvdelen af ældre, der på bor plejehjem eller modtager hjemmepleje, oplever uplanlagt vægttab. Ældre, der indlægges på hospital, er ofte i dårlig ernæringstilstand allerede ved indlæggelse og vil tabe sig yderligere under indlæggelsen. Knap 43 % af ældre undergår et vægttab under indlæggelsen på hospital, og studier viser, at vægttabet typisk fortsætter i mindst tre måneder efter udskrivelsen.

Et af de tydeligste tegn på, at en person er i risiko for underernæring, er uplanlagt vægttab. Uplanlagt vægttab og underernæring er særligt udbredt blandt ældre indlagt på hospital, men også blandt ældre, der modtager hjemmepleje og bor på plejehjem.

Hvornår er man underernæret? 

Underernæring defineres som mangel på energi, protein og næringsstoffer, der medfører vægttab, en forringelse af kropssammensætningen og reducerede fysiologiske funktioner. Uplanlagt vægttab er et vægttab på minimum 1 kg, der ikke er tilsigtet, og hvor borgeren taber sig uden specifikt at ville det.

Hvilke årsager er der til undernæring?

Underernæring kan have flere årsager og appetitten kan forstyrres af mange ting. På sygehusene skyldes det primært, at sygdom, infektioner og feber nedsætter appetitten. Det kan skyldes medicin, der giver kvalme. Andre risikofaktorer er nedsat fysisk funktionsevne, træthed og tygge- og synkebesvær. Endeligt kan der være psykiske, sociale og miljømæssige faktorer fx ensomhed og at spise alene. 

Hvad kan underernæring føre til? 

Underernæring har betydning for, hvorvidt man er i stand til at leve et godt liv, hvor man bestemmer og handler, som man ønsker. Underernæring har store konsekvenser for den enkelte - det kan medføre øget risiko for sygdom, indlæggelser og genindlæggelser samt øget dødelighed. Derfor skal underernæring bekæmpes. 

Underernæring - hvilken kost?

Ernæring har afgørende betydning for trivsel og helbred. Mad og måltider, som er individuelt tilrettelagt og serveret, skaber optimale betingelser for, at borgeren eller patienten kan få dækket sit ernæringsbehov. Til småtspisende, ved nedsat appetit eller ved svær sygdom kan det for mange være nødvendigt med supplerende ernæring. 

Sundhedsstyrelsen beskriver i en ny vejledning, hvordan kommuner, sygehuse og almen praksisser sammen kan styrke indsatsen for borgere og patienter, der har gavn af en ernæringsindsats. 

Du kan også læse Kost og Ernæringsforbundets løsning på at undgå, opspore og helbrede underernæring. 

Bliv klogere på kostanbefalinger til ældre over 65 år.

Alliancen mod Underernæring

Mere end halvdelen af alle danske ældre, der enten er på plejehjem eller modtager hjemmepleje, er i risiko for at blive underernærede, ligesom hver fjerde patient er i risiko for at blive alvorligt underernæret.

Alliancen mod Underernæring – tidligere kaldet Forum for Underernæring – arbejder for en styrket, blivende, tværgående og faglig indsats til forebyggelse og behandling af underernæring i Danmark.

Alliancen mod Underernæring blev stiftet i 2014, i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Kost og Ernæringsforbundet og Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE).

Her kan du læse mere om Alliancen om Underernæring.

Se og bestil vores materialer til småtspisende her...

Læs mere om vægttab her...

Måske du også er interesseret i...