Mad til børn

20. januar 2023

Line Munk Damsgaard

Ernæringschef

Line Munk Damsgaard

'Mad til børn' er et gratis materiale udviklet af Landbrug & Fødevarer & Mejeriforeningen. Materialet er særligt tiltænkt nye forældre, der ønsker et kort og overskueligt overblik over barnets ernæring.

Materialet behandler alle de centrale emner for barnets ernæring, til det er 6 år, ligesom der gives gode råd om amning, familiens måltider, fødevareallergi, kræsenhed, mælk og opskrifter samt forældrenes opgave som rollemodeller.

'Mad til børn' er blevet til på basis af dybdeinterviews med sundhedsplejersker og kortuddannede forældrepar samt fokusgrupper med mødregrupper. Konceptet er udviklet, så det gerne skulle appellere bredere, end den gængse information gør.

For at sikre fagligheden er der ved udviklingen af materialet løbende konsulteret en sparringsgruppe bestående af 2 sundhedsplejersker, med meget forskellige distrikter, samt en klinisk diætist med stor erfaring i kommunikation om mad til børnefamilier. Indholdet er i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger for mad til børn. 

'Mad til børn' uddeles ofte af sundhedsplejersker og andre professionelle, der møder forældrene tidligt i barnets liv.

'Mad til børn' består af: 

  • Et hæfte med korte og enkelt formulerede tekster stillet op i punktform.
  • 2 ark med aldersopdelte skemaer, der kan hænges op på køleskabsdøren og give det ekstra hurtige overblik.
  • Et 'mobilsite'/en hjemmeside, der kan tilgås fra smartphone, tablet eller pc. Her vil man kunne genfinde al information fra pjecen, der løbende vil blive opdateret og udbygget med uddybende tekster om relevante, aktuelle emner.

Bestil materialet her

Gå til hjemmesiden

Mad til børn pjecen

Læs mere om mad til børn her...

Måske du også er interesseret i...