Bæredygtighed

13. november 2023

Line Munk Damsgaard

Ernæringschef

Line Munk Damsgaard

Kartoflen har nogle miljø- og klimamæssige fordele. Kartoffelproduktionen kræver relativt få ressourcer sammenlignet med andre afgrøder. De kan dyrkes i forskellige klimaer og jordtyper og er en afgrøde, der per hektar dyrket jord, kan give mange kilo fødevarer sammenlignet med andre afgrøder. Derudover kan de dyrkes i Danmark, hvilket medfører besparelser i transport. Opbevares kartoflen korrekt, har den lange holdbarhed og dens mange madtekniske egenskaber kan være med til at øge sandsynligheden for, at man undgår madspild og dermed også bruger fødevaren i forskellige måltidssammenhænge 1

Kartoflens klimaaftryk er generelt lavt. De danske og nordiske databaser har et klimaaftryk for kartofler på 0,10 - 0,40 kg CO2-ækv./kg kartofler i butik. De udenlandske databaser har tilsvarende et klimaaftryk, der varierer fra 0,18-0,36 kg CO2-ækv./kg kartofler i butik.

Læs mere om kartofler her...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...