Transfedtsyrer

01. december 2023

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Transfedtsyrer (TFA) dannes naturligt i koens vom, så derfor er mælkefedt og fedt fra okse- og lammekød de eneste reelle kilder til naturlige TFA (RTFA) i Danmark. R’et står for Ruminant, altså fra drøvtyggere. Industrielle transfedtsyrer (ITFA) dannes under hærdning af fedtstoffer til brug i margariner, friturefedt etc. I’et står for industrielt.

TFA har ingen kendt sundhedsmæssig funktion i kroppen, men det har vist sig, at høj forekomst af TFA i kosten er associeret til især hjertekarsygdom. Der er en 10 gange højere risiko for udvikling af hjertekarsygdom forbundet med transfedtsyrer end med tilsvarende mængde mættede fedtsyrer.

Kemisk er TFA en form for monoumættede fedtsyrer, hvis kemiske struktur afviger en lille smule fra den, der er hyppigst forekommende (trans-konfiguration omkring dobbeltbindingen i stedet for den almindelige cis-konfiguration). Denne variation giver fedtmolekylet en facon, der ligner mættede fedtsyrers form. De er molekyler med en lige kulstofkæde, der ikke knækker ved dobbeltbindingerne. Dette bevirker, at de har fysiologiske virkninger, der minder mere om de mættede fedtsyrers end om almindelige cis-monoumættede fedtsyrers effekt.

Transfedtsyrer

Anbefaling - og danskernes faktiske indtag af transfedtsyrer

 

SFA, E% 

 MUFA, E%

 PUFA, E%

 TFA, E%

NNR 2023 

Max 10

10–15 

5–10

Så lav som muligt 

DK 2011-13

14 

13

5,5

0,5

Kilde: Nordic Nutrition recommendations, 2023

Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Danskernes kostvaner 2011-2013

Hvor får vi transfedtsyrerne fra?

Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Danskernes kostvaner 2011-2013

I 1991 lå indtagelsen af transfedtsyrer i Danmark på 5 g/dag, og i 1996 var den faldet til 2,6 g/dag, hvoraf halvdelen skønnes at være RTFA. Nu er den totale mængde transfedtsyrer i kosten gennemsnitligt 1,4 g pr dag, og hovedparten er fra naturlige kilder.

Industrielle eller naturlige transfedtsyrer?

Sammensætningen af RTFA og ITFA er forskellige, og der foregår konstant en videnskabelig debat omkring, hvorvidt RTFA er lige så sundhedsskadelige som ITFA eller ej. Ny forskning kommer løbende til. Der er store politiske og økonomiske interesser på spil, og forskningsresultaterne anvendes forskelligt i forskellige lande.

Kilde: Ernæringsrådet, 2003 - Transfedtsyrers betydning for sundheden. Opdatering 2003.

I år 2003 udfasede man, i overensstemmelse med bekendtgørelsen fra samme år, brugen af industrielle transfedtsyrer i Danmark, så de højst må udgøre 2 % af fedtet i forarbejdede fødevarer på det danske marked. Naturlige transfedtsyrer er ikke omfattet af lovgivningen, da det lave indhold ifølge Fødevarestyrelsen ikke udgør et sundhedsmæssigt problem.

Kilde: Fødevarestyrelsen om transfedtsyrer 

Eksempler på indhold af naturlige transfedtsyrer i produkter

Indhold af naturligt TFA pr. 100 g 

Produkt

Gram TFA pr. 100 gram

Smør, saltet

3,53 g

Lam, bryst, råt

2,21 g

Piskefløde

1,66 g

Ost, 45+

1,12 g

Oksekød, slag, råt (30% fedt) 

0,89 g

Lam, kølle, afpudset (5,5% fedt)

0,35 g

Oksekød, yderlår, råt (6,2% fedt)

0,18 g

Sødmælk 

0,15 g

Minimælk

0,02 g

Kilde: DTU Fødevareinstituttet - Fødevaredata december 2023

Læs mere om fedt her...

Måske du også er interesseret i...