Forskellige veje for grønne proteiner

23. august 2021

Madkulturen er i disse år under forandring, og spørger vi danskerne, forventer knap halvdelen at spise mere plantebaseret i fremtiden. I denne analyse kigger vi nærmere på danskernes holdninger til grønne kilder til protein og tester potentialet for fem udvalgte proteinafgrøder, der alle kan dyrkes i Danmark.

Opsummering

 • Knap halvdelen af danskerne forventer, at de i fremtiden vil spise mere mad og drikke, der
  kommer fra planter. Dette indikerer, at der er en villighed til i fremtiden at inddrage flere grønne
  proteiner i kosten end tilfældet er i dag. Det er oftere kvinder, yngre danskere, børnefamilier
  samt flexitarer, der forventer i fremtiden at spise mere mad, der kommer fra planter.
 • ‘God smag’ er det vigtigste kriterie ved valg af en grøn proteinkilde til aftensmaden. ‘Mættende’,
  ‘sundt’ og ‘god kvalitet’ rangerer ligeledes højt.
 • I undersøgelsen præsenteres forbrugerne for fem grønne kilder til protein. Her ser vi, at ærter er
  mest populært, dernæst kikærter og linser. Hestebønner og lupinbønner vækker ikke i samme
  grad forbrugernes lyst til at købe og prøve, men de er heller ikke nær så kendt. Dette har
  formentlig haft indflydelse på oplevet appel, relevans og købsparathed. Forbrugerne foretrækker
  med andre ord allerede kendte proteinkilder som ærter, kikærter og linser.
 • Stillet over for en række udfordringer ved plantebaseret mad, er syv ud af ti forbrugere
  overvejende enige eller helt enige i, at det kan være svært at vide, hvordan råvarerne er
  produceret, og hvor de kommer fra. Desuden fylder smagen igen meget, da en udfordring kan
  være, at det tit bliver de samme smage igen og igen, samt at det kan være svært at få det til at
  smage lige så godt, som den mad man plejer at spise.
 • Vejen frem for grønne kilder til protein er at adressere de udfordringer, som forskellige
  forbrugergrupper nævner. Fx:
  • Danskere over 50 år nævner oftere, at det kan være svært at gennemskue produktionsforhold, oprindelse og indhold i plantebaseret mad. Her kan en dansk kilde til vegetabilsk
   protein være dét, der skal til for at få flere over 50 år til at spise mere plantebaseret.
  • Mænd nævner oftere end kvinder, at det er svært at blive mæt, samt at plantebaseret mad
   ofte ikke smager så godt, som den mad man plejer at spise. Her er det vigtigt at fokusere på
   mæthed, der varer længe, og en god smag, der ikke kompromitterer de velkendte retter.

Se de seneste analyser om protein…