Hvad forstår danskerne ved betegnelsen ‘lokalt’?

17. maj 2021

At købe lokalt og støtte lokale virksomheder er under covid-19 pandemien kommet mere i fokus. Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på, hvad forbrugerne forbinder med betegnelsen ’lokale varer’. Analysen viser, at vurderingen af om noget er lokalt eller ej, kan afhænge både af, hvor man bor, samt hvilken kategori, der er tale om.

Opsummering

  • Covid-19 pandemien har medført et styrket fokus på at købe lokalt og støtte nationale virksomheder for derigennem at støtte økonomi og arbejdspladser i ens eget land. Tendensen er ikke kun dansk, men international, og forventes at fortsætte. Det vil stille nye krav til fødevarevirksomheder.

  • Noget tyder på, at forståelsen af ’lokalt’ kan være afhængig af ens geografiske placering, samt hvilken kategori, der er tale om. Det gør det sværere at bruge begrebet. I især hovedstaden er ’lokale varer’ ensbetydende med ’danske varer’, men det for forbrugere uden for hovedstaden mere er ’regionalt producerede varer’ og varer, der er ’produceret i nærområdet’, der forbindes med, noget, der er lokalt.

  • Kortere transport, bedre for klima og miljø, støtte lokal økonomi og lokale arbejdspladser, samt fødevaresikkerhed er vigtige parametre for vækst i lokale fødevarer. Man behøver dog ikke forklare forbrugerne om fordelene ved lokale/regionale fødevarer. Dem afkoder de fleste selv uden problemer.

  • Det kan anbefales at fokusere på lokale fortællinger, når det er muligt, ved at inkludere lokale ingredienser, smage, egnsspecifikke kompetencer og særkende etc. Vær dog forsigtig med at definere noget med betegnelsen ’lokalt’, da forbrugerne kan have meget forskellig opfattelse af, hvad dette betyder.

  • Der vil være en fremtidig stigning i antallet af meget bevidste forbrugere, så gennemsigtighed i produktionsforhold og klare brand værdier ift. produktionsmetoder er fortsat vigtigt.

Se de seneste analyser om forbrug…