Hvad synes danskerne om maden i deres kantiner?

20. marts 2024

Landbrug & Fødevarer sætter i denne undersøgelse fokus på gæsters oplevelser og holdninger til den kantine, som de har adgang til enten via deres arbejde eller studie. Ud af 3.067 danskere ml. 18-70 år, der er i arbejde eller under uddannelse, har 51 pct. adgang til en kantine enten via deres arbejde eller studie. I alt har 1500 danskere med adgang til kantine svaret på spørgsmål om deres oplevelse af den kantine, de oftest benytter, samt deres ønsker til kantinen. 

De vigtigste indsigter er:

  • Omkring halvdelen spiser i kantinen min. tre gange om ugen. Ser vi nærmere efter, er det dog især kantiner i den private sektor (fx virksomheder og organisationer), der får mange besøg. Her er det to ud af tre, der spiser i kantinen min. tre dage om ugen, mens det for deltagere med adgang til en kantine i den offentlige sektor gælder lidt færre end hver tredje.
  • Kantinerne gør det godt, og seks ud af ti er generelt tilfredse med deres kantiner. Tilfredsheden er dog lidt større blandt gæster i private kantiner, mens offentlige kantiner har en udfordring omkring prisen. En del af forklaringen på dette kan være, at mange kantinegæster i den private sektor har en frokostordning, hvor de betaler for maden via deres løn, mens mange gæster i den offentlige sektor betaler kontant for maden.
  • Kantinegæster mødes typisk af salatbuffet, brød med pålæg, en ret med kød og/eller dagens ret. Ifølge kantinegæsterne må deres kantine gerne udfordre med anderledes råvarer eller smage – men heller ikke for meget. Der skal nemlig samtidig være fokus på velkendt mad, der mætter.
  • Top-5 populære kilder til protein er kylling, oksekød, æg, gris og fisk. 45 pct. foretrækker, at der er valgmuligheder med kød hver dag i deres kantine, men for flertallet af gæsterne er kvaliteten af kødet i retten vigtigere end mængden.
  • Kantinerne kunne godt være tydeligere omkring kvalitet og deres holdning til råvarers oprindelse og produktionsform. Der er ofte flere, der efterspørger et fokus på lokale råvarer, dyrevelfærd, smag og kvalitet end den andel, der oplever, at dette er i fokus i deres kantine.
  • Lidt flere end hver tredje gæst kender slet ikke til, om deres kantine prioriterer dyrevelfærd eller ej. Med tanke på, at 58 pct. finder ’god dyrevelfærd’ vigtigt eller meget vigtigt, understreger dette behovet for at kommunikere tydeligere om valg af råvarer, produktionsform og oprindelse.

Se de seneste analyser om danskernes adfærd…