Over halvdelen af danskerne vil gerne smide mindre mad ud end i dag

10. marts 2020

Landbrug & Fødevarer har sammen med Stop Spild af Mad undersøgt danskernes forhold til madspild. Rapporten fokuserer på hvem der ofte smider mad ud, årsager til hvorfor mad smides ud, samt hvad der i forbrugernes øjne kan modvirke madspild.

  • Knap 4 ud af 10 danske husstande smider fødevarer ud ugentligt, som de ikke kan spise op,
    eller som har overskredet sidste holdbarhedsdato. Kun 5 pct. smider aldrig mad ud. Over
    halvdelen af danskerne ville gerne smide mindre mad ud.
  • Det er især de yngste danskere, som smider fødevarer ud. De 18-49-årige smider ugentligt i
    signifikant højere grad mad ud i sammenligning med danskere over 50 år

Se de seneste analyser om madspild…