29. juni 2023

Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Fairtrade-mærket Danmark igen i år gennemført en undersøgelse om danskernes holdninger til udvalgte mærkningsordninger. De vigtigste indsigter er:

  • Blandt seks udvalgte mærkningsordninger er det røde Ø-mærke og Fairtrade-mærket de bedst kendte. Mærkerne har ligeledes høje scorer, hvad angår troværdighed.
  • Fairtrade-mærket forbindes fortsat med gode arbejdsvilkår for arbejderen, fair lønninger, intet børnearbejde og at være etisk forsvarligt. Sammenlignet med 2022 forbinder flere end tidligere nu Fairtrade-mærket med at være ’etisk forsvarligt’, ’bæredygtigt’ og ’miljørigtigt’.
  • Stillet over for modsætningsforholdet ’Gode arbejdsforhold’ vs. ’Dårlige arbejdsforhold’ forbinder syv ud af ti danskere Fairtrade-mærket med ’Gode arbejdsforhold’. Dette, kombineret med en bred opfattelse af mærket som nogen, der arbejder for fair indkomst og gode arbejdsvilkår, indikerer, at Fairtrade-mærket har en stærk positionering, hvor flertallet blandt danskere forbinder mærket med de værdier, som det primært står for.
  • Det er dog samtidig hver fjerde, der i én eller anden grad mener, at Fairtrade-mærkede varer kan være svære at finde i butikken. Dette indikerer, at synligheden i dagligvarehandlen kunne være bedre.

Se de seneste analyser om bæredygtighed…