Ny analyse om mad i daginstitutioner og skoler

07. februar 2022

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

En helt ny undersøgelse fra Norstat for Landbrug & Fødevarer belyser forældres holdning til skole- og institutionsmad. Læs mere og find ud af, hvad der er vigtigt for forældre, der har børn i daginstitution og skole.

"Det er vigtigt for forældrene, at maden til deres børn i skoler og daginstitutioner er nærende, varieret, med god smag og mættende." Således konkluderer en helt ny undersøgelse fra Norstat for Landbrug & Fødevarer. Undersøgelsen er lavet for at belyse forældres holdning til skole- og institutionsmad og meget tyder på, at forældrene ofte er tilfredse med den mad, der serveres for deres børn.

Ernæring kommer først

Majoriteten af de adspurgte forældre fremhæver, at maden først og fremmest skal dække barnets ernæringsmæssige behov. Derudover skal maden være varieret, mættende og så skal det være mad som barnet kan lide. Faktorer som klima og bæredygtighed synes at være sekundært i denne sammenhæng, da det er noget, som blot 10 pct. finder vigtigt.

Skepsis ved tanken om at fjerne alle animalske produkter fra børnenes mad

Selvom mange forældre angiver, at der også bør tages hensyn til klimaaftrykket fra maden i skole- og daginstitutioner, så er der ikke stor opbakning til at fjerne alle animalske fødevarer i den proces. Det tyder altså på, at forældrenes ønsker til et lavere klimaaftryk, ikke må ske på bekostning af madens næringsmæssige bidrag. Forældrenes bekymring går på, at det animalske fravalg vil have negativ indflydelse på børnenes indtag af protein, vitaminer og mineraler. Derudover om børnenes kost vil være varieret nok, og om de overhovedet vil kunne lide maden.

Ønsker til fremtiden 

Som udgangspunkt er de fleste forældre tilfredse med maden i skoler- og daginstitutioner, faktisk ønsker langt størstedelen, at maden fremover sammensættes på samme måde som i dag med samme mængde af de enkelte fødevarer. Ca. en tredjedel af de adspurgte efterspørger dog mere fisk, grøntsager og rodfrugter på menuen. Derudover måtte kødet gerne være dyrevelfærdsmærket.

Mere klima, mindre madspild

Selvom det blandt forældrene ikke fylder meget, om hvorvidt den mad børnene spiser generelt, er produceret bæredygtigt eller er klimavenlig, er de positivt stemte overfor ideen om, at maden i institutioner og skoler skal have et lavere klimaaftryk. Af klimafremmende indsatser fremhæves især reduktion af madspild. Næsten hver anden forældre mener, at madspild i skoler og institutioner bør minimeres for klimaets skyld. Det er også her, at forældrene mener, at de selv vil have lettest ved at lave ændringer i forhold til deres madforbrug.

Om analysen:

Data er indsamlet af Norstat blandt forældre i alderen 18-80 år, med børn i institution og/eller grundskole (0.-9.klasse). Forældrene er nationalt repræsentative for forældre i den nævnte aldersfordeling.

Måske du også er interesseret i...