Højt indtag af sukkersødede drikke og fastfood øger risikoen for overvægt hos børn og unge

23. januar 2024

Merete Myrup

Ernæringschef

Merete Myrup

Resultaterne fra et stort systematisk studie indikerer, ikke overraskende, at et højt indtag af sukkersødede drikke, fastfood, raffineret kulhydrater, kød og søde sager er associeret med en øget risiko for overvægt hos børn og unge. Ifølge studiets resultater tyder det derimod på, at fuldkorn, frugt, mejeriprodukter og cerealier samt, mere overraskende, sødt bagværk er associeret med en reduceret risiko for overvægt hos samme målgruppe.

I et systematisk review, der blev publiceret i 2023, har man undersøgt sammenhængen mellem mad og drikke og overvægt blandt børn og unge. Forskerne har i studiet inkluderet 60 observationsstudier med i alt 242.061 personer i deres meta-analyse. De har analyseret sammenhængen mellem 14 forskellige mad- og drikkevarekategorier og forekomsten af overvægt og svær overvægt hos børn og unge i aldersgruppen 5-18 år.

Et højt indtag af visse fødevaretyper blev fundet at være associeret med en øget risiko for overvægt, mens andre fødevaregrupper er associeret til en reduceret risiko for overvægt. Ikke helt uventet blev sukkersødede drikke, fastfood og raffinerede kulhydrater fundet at øge risikoen for overvægt signifikant. Højt indtag af kød viste sig også at øge risikoen for overvægt, men på et meget lavt niveau, idet signifikansen var funderet på bare et af de syv inkluderede studier. Søde sager, herunder slik og is, var også associeret med en øget overvægt, men sammenhængen var ikke signifikant.

Studiets resultater viste en signifikant sammenhæng mellem indtag af fødevaregrupperne fuldkorn og sødt bagværk og en reduceret risiko for overvægt. Indtag af frugt, mejeriprodukter og cerealier var ligeledes associeret med en reduceret risiko for overvægt, men sammenhængen var ikke signifikant. At kategorien ’sødt bagværk’ reducerer forekomsten af overvægt, undrer forskerne, som fremhæver, at resultatet baserer sig på ret få undersøgelser og derfor skal tolkes forsigtigt. Samtidig diskuterer de, at sukker i form af bagværk ofte er vist at mætte mere end sukker i drikke og slik.

Forskerne undersøgte også alderssammenhænge ved at opdele børnene i to grupper: 5-11 år og 12-18 år. For de små børn var det associationen mellem sukkersødede drikke og fast food og overvægt, der var signifikant, mens det hos de store børn alene var de sukkersødede drikke, der viste en signifikant sammenhæng med en øget risiko for overvægt.

Mejeriprodukters sundhedsmæssige effekter diskuteres ofte. Studiets observationer om, at et højt indtag af mejeriprodukter ikke er associeret til en øget forekomst af overvægt blandt børn og unge, er i den henseende vigtige at have med i den fremtidige debat. Det er en vigtig konklusion, at et højt indtag af mejeriprodukter øger ’lean body mass’ og reducerer kropsfedt hos børn og unge.

Ud fra studiets resultater kan det konkluderes, at det er centralt at fokusere på en reducering i indtaget af sukkersødede drikke og fastfood i forebyggelsesindsatsen mod overvægt blandt børn og unge. 

Kilde

Jakobsen, D.D.; Brader, L.; Bruun, J.M. Association between Food, Beverages and Overweight/Obesity in Children and Adolescents—A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients 2023, 15, 764. https://doi.org/10.3390/nu15030764 

Måske du også er interesseret i...