Analyse af danskernes syn på klima og bæredygtighed

02. november 2020

Landbrug & Fødevarer har, for anden gang, undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med.

Generelt bekymrer danskerne sig om bæredygtighed og de er villige til at ændre
adfærd eller vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Typisk finder danskerne egne ”veje”, når det handler om, hvilke klima- og bæredygtighedshandlinger,
som man selv forestiller sig at udføre.

 • Hele 95 pct. har enten ændret adfærd eller er villige til at ændre adfærd af
  hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Andelen som ”helt sikkert vil ændre adfærd” er dog faldet fra 40 pct. i 2019 til 32 pct. i 2020.
  • Baggrunden for denne udvikling skal sandsynligvis søges i coronapandemien, som har rykket fokus over på adfærdsændringer, der
   kan hindre smittespredning. Man vælger sine kampe og i 2020 har
   coronapandemien fået meget stort fokus, hvilket uvægerligt betyder, at forbrugerne fokuserer mindre på andre adfærdsændringer.
 • Villigheden til adfærdsændringer af hensyn til miljø, klima og bæredygtighed
  bunder i ret store bekymringer for verdens tilstand:
  • Mere end seks ud af ti danskere bekymrer sig således om ophobning af plastik, forurening, global opvarmning og regnskove der fældes.
 • 65 pct. tænker i ’nogen’ eller ’høj’ grad over bæredygtighed, når de handler
  mad og drikke. De vigtigste årsager til villigheden er at passe på naturen og
  at efterlade kloden i god stand til kommende generationer.
  • Et enkelt område ”Bedre for dyrene” har fået lidt øget fokus i 2020 i
   forhold til 2019, som begrundelse for at købe bæredygtig mad og
   drikke.
  • Danskerne peger stadig på ’forbrugerne’ og ’politikerne’ som dem,
   der har det største ansvar for at sikre en bæredygtig fødevareproduktion.

Se de seneste analyser om bæredygtighed…