Energibehov

24. januar 2023

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Det daglige behov for energi er individuelt og afhænger af:

Alder

Små børn har det største energibehov pr. kg legemsvægt, men alt i alt stiger energibehovet indtil 18-årsalderen for både piger og drenge. Senere daler det igen – især hvis muskelmassen bliver mindre.

Køn

Mænd har større energibehov end kvinder på grund af større muskelmasse.

Fysisk aktivitet

Arbejde og motion kræver energi. Hvis man rører sig meget, vil man have et større energibehov, og skal spise mere mad.

Derudover er der selvfølgelig individuelle forskelle. Energibehovet er ikke så stort som tidligere, da flere danskere har fået stillesiddende eller mindre fysisk krævende arbejde og ikke altid får dyrket motion i fritiden.

Referenceværdier for energiindtag gældende for grupper af børn:

Alder

Gennemsnitsvægt a
  kg

Estimeret energibehov b 

MJ/dag

6-11 mdr

12-23 mdr

2-5 år

6-9 år

9,1

11,6

16,1

25,2

3,2

4,1

5,3

7,7

Drenge
10-13 år

14-17 år


37,5

57,0


9,8

12,3

Piger
10-13 år

14-17 år


38,3

53,5


8,6

9,6

Værdierne for kropsvægt i aldersgruppen ½-5 år er hovedsageligt baseret på gennemsnittet af referenceværdier fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Nyere resultater for væksten ved skolealderen viser voksende vægt i forhold til højde og forekomst af overvægt. Derfor er værdierne for aldersgruppen 6-17 år baseret på gennemsnitsværdier fra 1973-1977.

Værdierne for børn og unge i aldersgruppen 10-17 år er baseret på PAL 1,75/1,80 for drenge og 1,65/1,70 for piger.

Referenceværdier for energiindtag gældende for grupper af voksne med stillesiddende og aktiv livsstil:

Køn og alder

Kropsvægt b  

REE c 

Stillesiddende
Stillesiddende arbejde og begrænset fysisk aktivitet i fritiden

(PAL d   = 1,6)

Aktiv
Stillesiddende arbejde og regelmæssig fysisk aktivitet i fritiden e  

(PAL d   = 1,8)

 

kg

MJ/dag

MJ/dag

MJ/dag

Mænd
18-30 år

31-60 år

61-74 år

> 75 år


76


77


74


73


7,7


7,4


6,6


6,0


12,3


11,8


10,6


9,6


13,8


13,3


12,0


10,8

Kvinder
18-30 år

31-60 år

61-74 år

> 75 år


62


63


63


62


5,9


5,8


5,3


5,1


9,4


9,2


8,5


8,2


10,7


10,4


9,5


9,3

Bemærk at disse estimater har en stor usikkerhed pga. usikkerhed i estimaterne for både REE og PAL. Derfor bør værdierne kun anvendes på gruppeniveau. For flere detaljer, se kapitel 9. Energy i NNR 20041.

Afrundede værdier. De estimerede referencevægte er baseret på befolkningsgennemsnit i Danmark, Sverige og Finland med justeringer for individer uden for BMI-intervallet 18,5-25. Værdierne i tabellen forudsætter således, at alle er normalvægtige.

c REE = resting energy expenditure = hvilestofskifte.

d PAL = physical activity level = fysisk aktivitetsniveau = det totale energiforbrug divideret med basalstofskiftet.

e Energiforbrug svarende til 60 minutters rask gang dagligt.

Under graviditet stiger energibehovet, primært i andet og tredje trimester. Et forøget energiindtag på ca. 1,5 MJ/dag i andet og 2 MJ/dag i tredje trimester er passende for begge aktivitetsniveauer forudsat at niveauet (PAL 1,6 eller 1,8) er uændret. Under amning vokser energibehovet med ca. 2 MJ/dag for referencekvinden forudsat uændret fysisk aktivitet. Mange gravide og ammende kvinder kompenserer for det øgede energibehov ved at nedsætte graden af fysisk aktivitet.

De anbefalede energimængder er vejledende. Der kan være store variationer i behovet afhængig af bl.a. hvor meget man bevæger sig.

Du kan downloade de Nordiske Næringsstofanbefalinger her.

Læs mere om energi her...

Måske du også er interesseret i...