Bag om Vidste du at...

15. juni 2024

Afdeling for Ernæring i Landbrug & Fødevarer har igennem en lang årrække eksemplificeret forskellige måltidsrelaterede situationer med visuelle fremstillinger af måltider og deres indhold af energi og visse næringsstoffer. Vi er optagede af, at forbrugerne får en faktuel præsentation af energiindhold i forskellige måltider og nydelsesmidler som en hjælp til at træffe oplyste madvalg og bane vejen for en mere balanceret kost, der møder anbefalingerne for makronæringsstof og energifordeling.

Sådan bruger du Vidste du at...

Materialerne skal hjælpe sundheds- og ernæringsprofessionelle med vejledning af borgere i forskellige livssituationer. Billederne med portionsstørrelser på arkene er noget, mange mennesker vil kunne forholde sig til, uafhængigt af ressource- eller uddannelsesniveau. Via de angivne opskrifter på arket vil mange brugere kunne genskabe måltiderne i eget hjem.

Desuden kan voresmad.dk bruges til at hente yderligere inspiration til madlavningen.

Arkene er ikke alle bygget ens op, men et hovedtræk er, at de præsenterer et eller flere dagskostforslag, der møder De officielle Kostråd i forhold til den givne målgruppe eller energiindhold i dagskostforslaget. Afhængigt af tema og dermed budskab bliver dagskostforslaget sat i relation til en eller flere problemstillinger, der har som formål at oplyse via en visuel fremstilling, som fremgår af de enkelte ark.

Under hvert tema og arkserie finder du en beskrivelse af, hvordan arkene er bygget op, og hvor du kan hente mere information.

Det nye i 2018

Til at supplere de opdaterede ark har vi lagt alt baggrundsmateriale tilgængeligt online. På den måde kan nysgerrige hente information om, hvilke tanker vi har gjort i udviklingen af materialet, samt hvilke data vi har lagt til grund for vores beregninger. Desuden er det nu muligt for dig, som bruger af materialet, at sammensætte nye dagskostforslag ud fra alle de eksisterende måltider og stadig have beregningerne med via de regneark, som vi har lagt tilgængelige. Det gør materialet til et mere dynamisk og levende værktøj.

Hvilke temaer behandler Vidste du at…

Den nye serie er tro mod de populære temaer fra den originale serie. Derfor har vi fortsat ark, som henvender sig til personer, der gerne vil tabe sig, med dagskostforslag der ligger på 6000 kJ og 8000 kJ.

Vi har ark, der visualiserer forholdet mellem måltider, der bidrager med vigtige næringsstoffer, overfor energiindhold i nydelsesmidler, som mange spiser uden egentlig at forholde sig til, hvad det bidrager med af energi. Vi giver også fire aktivitetsforslag til, hvor lang tid det tager at forbrænde den mængde energi, som nydelsesmidlerne giver.

Vidste du at… rummer også ark, der henvender sig til personer, som har svært ved at spise nok. Et meget efterspurgt materiale, der forholder sig til, hvor meget måltider fylder, når man har normal appetit i forhold til, hvis man er småtspisende. Som supplement hertil har vi udarbejdet en række forslag til forskellige typer af mellemmåltider, som pakker energien i mindre portioner. 

Danskernes fokus på protein er stor. Derfor har vi fastholdt og opdateret vores ark med 28 gram protein på hver tallerken.

Derudover arbejder vi pt. med at udvikle ark, der henvender sig til fitness-segmentet. Her stiller vi skarpt på, hvor meget protein personer, der træner, har brug for, og giver forslag til mellemmåltider, der er lige til at tage med i træningscenteret.

Tallerkenerne på arkene

Det er de samme to tallerkener, der er anvendt til alle måltider på arkene, flad eller dyb. Begge tallerkener har en diameter på 26 cm og er fotograferet med samme afstand. Det betyder, at det er muligt at sammenligne måltiderne på de enkelte Vidste du at... ark og måltiderne på tværs af alle ark.

Vidste du, at...