Unges opfattelse af officielle anbefalinger og bæredygtig kost

20. januar 2023

Line Munk Damsgaard

Ernæringschef

Line Munk Damsgaard

Rapporten "Teenagers’ perception of dietary guidelines & sustainable diets", udarbejdet af IPSOS for Arla, belyser bl.a. nordiske teenageres kendskab til de officielle kostanbefalinger, hvem teenagerne selv mener påvirker deres madvaner, hvilke særlige kostmønstre de følger og hvor de finder viden og inspiration til mad. Derudover belyser rapporten, hvordan de unge definerer bæredygtig mad og plantebaseret kost.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Sundhed er ’top-of-mind’, når de unge spiser/køber mad.
  • Informationskanaler, der hovedsageligt bruges til råd og vejledning om sund kost, er sociale medier, online opskrifter og YouTube - officielle kostanbefalinger er de mindst anvendte.
  • Det, de unge vurderer har størst indflydelse på ændring af deres kostvaner, er forældre, venner og sociale medier. Officielle myndigheders anbefalinger vurderes at være blandt de mindst påvirkende.

Vanskeligt at nå teenagere med de officielle anbefalingers format

  • Kun halvdelen af teenagerne kender til de officielle anbefalinger (kender til = ved i rimelig omfang/ved ret godt hvad de handler om).
  • De unge finder de officielle kostråd pålidelige, men ikke inspirerende eller engagerende.

Forståelsen af ’bæredygtig kost’ forbindes næsten kun med miljø og klima – og i mindre grad med ernæring og sundhed

  • Der ses en smal forståelse af begrebet ’bæredygtig kost’, hvori miljø- og klimaparametre er de bærende parametre, mens parametre som f.eks. sundhed og ernæring ikke indtænkes i samme grad.
  • 2 ud af 3 teenagere forstår begrebet ’plantebaseret kost’ som værende en fuld vegansk kost (som indeholder ingen animalske fødevarer). Denne kommunikationsudfordring er derfor vigtig, når bæredygtig kost med fokus på øget indtag af planter formidles.

Hvad kan rapporten bruges til?

Rapporten viser tydeligt, at teenagere er en svær målgruppe at nå med disse typer af budskaber. Sundhed er tilsyneladende vigtigt for de unge, men budskaberne bør tydeligt målrettes dem. Både mht. måden det formidles på, og hvilke kanaler det formidles igennem.

Baggrund for rapporten

Rapporten er udarbejdet af IPSOS for Arla og bygger på en undersøgelse foretaget blandt ca. 1500 unge i alderen 13-19 år fra Danmark, Sverige og Finland. Undersøgelsen er fra 2020 og bygger derfor på de daværende danske officielle kostanbefalinger.

Find rapporten her: Teenagers’ perception of dietary guidelines & sustainable diets

Læs mere om mad til børn her...

Måske du også er interesseret i...