Nye anbefalinger til rammer om måltiderne i skolen

26. maj 2021

Klokken ringer til spisefrikvarter – nu skal eleverne spise, men det er ikke helt ligegyldigt hvordan. Se de nye anbefalinger fra Fødevarestyrelsen om at skabe rammer om det gode måltid i skolen.

I dag lancerer Fødevarestyrelsen nye anbefalinger til at skabe gode rammer om spisepauserne i skolen. Anbefalingerne er samlet i guiden ’Rammer om det gode måltid’, og med anbefalingerne kan de voksne på skolerne skabe nogle gode rammer for elevernes spisepauser. Måltidet er meget mere end bare den mad, der er i madpakken eller på tallerkenen. Den er i lige så høj grad en social aktivitet, der styrker trivsel og fællesskab i klasserne.

Fødevarestyrelsens nye guide ’Rammer om det gode måltid’ indeholder anbefalinger til at skabe de gode rammer om spisepauserne i skolen og konkret inspiration til, hvordan der kan arbejdes med anbefalingerne i praksis.

Mange personer spiller en vigtig rolle i forbindelse med spisepauserne og maden til skolebørnene. Derfor er guidens anbefalinger relevante for både skoleledere, skolebestyrelser, lærere, pædagoger, madprofessionelle, sundhedsplejersker, elevråd og forældre, og anbefalingerne kan bruges, uanset om eleverne selv har madpakker med, eller om de får mad gennem en madordning. De handler nemlig ikke om selve maden, men om de rammer, som de voksne skaber sammen med eleverne omkring spisepausen.

Der er flere ting at gribe fat i, når det kommer til spisepausen

  • De overordnede strukturer og konkrete måder at organisere spisepausen på
  • De fysiske omgivelser som kan bidrage til en god måltidsoplevelse
  • Samværet og fællesskabets betydning sammen med det pædagogiske arbejde før, under og efter måltidet

Anbefalingerne i guiden

Anbefalingerne i guiden består af to dele, som supplerer hinanden og understøtter skolernes arbejde med spisepauserne:

Del 1: Måltidets pædagogiske funktion: Den første del handler om at udnytte måltidets pædagogiske funktion. Det sker bedst ved, at de voksne arbejder sammen, tager ansvar og sætter fælles mål for måltiderne.

Del 2: Fem råd til inspiration til spisepausen: Den anden del indeholder fem råd med konkret inspiration til spisepauserne i hverdagen på skolerne. Et af rådene handler om at få involveret eleverne. Her viser forskning, at det er afgørende, at eleverne får lov til at tage ejerskab på at forme rammerne om måltiderne. De voksne kan f.eks. hjælpe eleverne med at tænke ud af boksen og få øje på gode måder at spise sammen på og prøve dem af.

Guiden er baseret på forskning fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og Institut for Fødevarer (FOOD) ved Aarhus Universitet.