Børns sundhed er udfordret, viser den nye Skolebørnsundersøgelse

13. september 2023

En ny undersøgelse af danske skolebørns sundhed viser en tydelig negativ udvikling i sundhedsadfærden.

Den danske skolebørnsundersøgelse, som gennemføres hvert 4. år, giver data om 11-15-åriges generelle helbred, mentale sundhed, sundheds­adfærd, sociale relationer og skoleliv. Undersøgelsens resultater viser en tydelig nedgang i børns sundhed - heriblandt kost- og måltidsvaner. 

Frugt og grøntsager

Det er fortsat kun cirka halvdelen af skolebørnene, som følger de officielle kostanbefalinger om at spise frugt og grønt hver dag. Siden 2010 er andelen, der spiser frugt dagligt, faldet. Denne negative udvikling er for begge køn, men den er især tydelig blandt pigerne. For indtag af grøntsager er udviklingen ikke helt entydig. Andelen af elever, som spiser grøntsager dagligt, har været stigende frem til ca. 2018, hvorefter den ser ud til at falde.

Slik og chokolade

Den nye undersøgelse viser ligeledes, at andelen, der spiser slik og/eller chokolade dagligt, er mellem 7-11% afhængig af køn og klassetrin. Andelen af elever med dagligt indtag af slik og/eller chokolade har ellers generelt været nedadgående fra 2002 til 2014. Denne udvikling ser dog ud til at stagnere i perioden 2014 til 2022.

Morgenmad

Skolebørns måltidsvaner er også blevet undersøgt i den nye undersøgelse. Siden 2010, er andelen af elever, som hyppigt springer morgenmaden over, steget i alle aldersgrupper uanset køn, men stigningen er mest markant blandt pigerne.

Social ulighed

Den sociale ulighed er stor, når det kommer til sundhedsadfærd. Alle indikatorer for kost- og måltidsvaner er påvirket af elevernes sociale baggrund, målt med forældrenes længste uddannelse.

læs mere om Skolebørnsundersøgelsen her

Måske du også er interesseret i...