Bring smag, leg og fantasi frem i børnehaver og indskoling med ’Den Magiske Madkasse’

10. december 2020

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

’Den Magiske Madkasse’ er en redskabskasse til brug i børnehave og indskoling – med succesfulde resultater ifølge første evaluering fra DPU, Aarhus Universitet.

Hvad er ’Den Magiske Madkasse’?

Overgangen fra børnehave til skole er forbundet med et hav af nye oplevelser og udfordringer for mange børn. Den Magiske Madkasse, er en legende redskabskasse fyldt med aktivitetsbaseret materialer, med fokus på smag, leg og fantasi i børnehøjde og sætter fokus på overgangen fra børnehave til skole.

Legene og de pædagogiske aktiviteter i materialet hjælper børnene med at blive klar til at agere i nye rammer omkring spisepausen og måltidet. Materialet kan anvendes i kombination med det øvrige brobygningsarbejde til skolen.

Succesfulde resultater fra første evaluering i børnehaver

Forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus universitet har udarbejdet en forskningsbaseret evaluering af materialekassen – blandt andet gennem observationer og interviews i seks daginstitutioner, hvor børn og ansatte har anvendt ’Den Magiske Madkasse’.

Én af hovedkonklusionerne fra undersøgelsen var; at den Magiske Madkasse leverer et fleksibelt pædagogiske materiale, der kan tilpasses de konkrete børn og de aktiviteter, der foregår i børnehaverne.

Derudover fremhæves særligt et øget smagsordforråd, nysgerrighed og madmod blandt de interviewede børn og pædagoger.

Find undersøgelsen her

Hvem kan bestille den Magiske Madkasse?

’Den Magiske Madkasse’ henvender sig til ledere, pædagogisk personale samt kostfaglige med ansvar for storbørnsgruppen. Materialet kan bruges i institutioner, som har såvel madpakke- som madordning, ligesom det er muligt at tilpasse det til den konkrete børnegruppe og børnenes perspektiv.

Den Magiske Madkasse kan bestilles gratis af institutioner og skoler så længe lager haves.

Læs mere om Den Magiske Madkasse her

Materialet er finansieret af Mejeriforeningen og udarbejdet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, didaktisk design konsulent Stine Rank Langhøj og Balder Brøndsted fra Legefabrikken.