Forskere finder ingen sammenhæng mellem mælkeprodukter og overvægt hos børn

24. februar 2020

Forskere har kigget nærmere på mejeriprodukters rolle i forhold til forekomsten af overvægt hos børn. Resultaterne viser at indtag af mejeriprodukter ikke har nogen indflydelse på forekomsten af overvægt, og at børn der drikker sødmælk, har mindre risiko for overvægt sammenlignet med børn der drikker mælk med lavere fedtindhold.

Forekomsten af overvægt blandt børn er stigende på globalt plan, og antallet er tredoblet i løbet af de seneste 40 år. Overvægten påvirker barnet fysisk og psykisk gennem opvæksten og har ofte negative følger langt ind i voksenlivet. Der er derfor sat ind på rigtig mange områder, for at forebygge overvægt.

Med hensyn til kosten har indsatsen og budskaberne været fokuseret omkring at få reduceret indtaget af sukkersødede drikkevarer og energi-rige snackprodukter, at få øget indtaget af frugt og grøntsager, samt at vand skulle være det foretrukne valg af drikkevarer.  

Rådene omkring indtag af mælk og mejeriprodukter i forhold til overvægt har været mere uklare. I mange sammenhænge har mejeriprodukternes indhold af energi og fedt betydet at de er blevet fravalgt, og myndigheder i langt de fleste lande anbefaler at vælge de fedtfattige mejeriprodukter.

Ingen sammenhæng mellem mejeriprodukter og overvægt hos børn

Mejeriprodukter spiller ofte en vigtig rolle i børn kost, da de bidrager med mange vigtige næringsstoffer, og derfor er sammenhængen mellem indtag af mejeriprodukter og forekomsten af overvægt blandt børn blevet undersøgt i to store litteratur-undersøgelser.

I den ene undersøgelse (1) indgik 94 forskningsartikler, og forskerne konkluderede på baggrund af de mange data, at der ingen sammenhæng er mellem indtag af mejeriprodukter og forekomst af overvægt blandt børn. Da produkterne bidrager med vigtige næringsstoffer for især børn, fandt forskerne ingen grund til at skære ned på indtaget af mejeriprodukterne.

Sødmælk er associeret med mindre overvægt

Den anden undersøgelse (2) så på sammenhængen mellem indtag af mælk med forskelligt fedtindhold og forekomsten af overvægt. Heri indgik 28 forskningsartikler, og forskerne konkluderede at sødmælk var associeret med en lavere forekomst af overvægt, sammenlignet med mælk med lavt fedtindhold. Dette er jo lidt i strid med de officielle anbefalinger der gælder i mange lande, så forskerne diskuterer hvad forklaringen kan være. At sødmælk kan opleves som mere mættende foreslås som en forklaring, og også at mælken kan erstatte de sukkersødede drikkevarer som er associeret med overvægt.

Overordnet set kan man konkludere at mejeriprodukter har en plads i en sund kost, også i forhold til at forebygge overvægt, og at det tilsyneladende ikke alene behøver være de fedtfattige varianter.

Du kan læse mere om mælkens vigtige næringsstoffer her.

Referencer:

1: Dougkas et al. 2019. A critical review of the role of milk and other dairy products in the development of obesity in children and adolescents. Nutr Res Rew, 32, 106-27.

2: Vanderhout et al 2019. Whole milk compared with reduced-fat milk and childhood overweight: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr, 00, 1-14.

Måske du også er interesseret i...