Højt sojaindtag hos børn - en mulig sundhedsrisiko?

10. december 2020

I lyset af det øgede indtag af plantebaserede fødevarer i de nordiske lande, har DTU Fødevareinstituttet undersøgt en eventuel risiko ved at erstatte kød -og mælkeprodukter med sojabaserede alternativer.

Hvad sker der hvis man erstatter animalske produkter med soja-alternativer?

Forskerne har med udgangspunkt i danskerne kost og tilgængeligheden af soja-baserede produkter på markedet, beregnet hvilket indtag af isoflavoner man kan forvente, hvis man forestiller sig at alle produkter i kosten udskiftes med tilgængelige soja-erstatninger. Det drejer sig primært om udskiftning af kød- og mejeriprodukter.

Rapportens konklusion er:

  • Rent næringsmæssigt sker der mindre forskydninger i sammensætningen af makro- og mikronæringsstoffer, men kosten lever i store træk fortsat op til næringsstofanbefalinger.
  • På det toksikologiske område derimod, er konklusionen mere kritisk, idet det ikke kan udelukkes at de sojabaserede produkter udgør en risiko blandt børn i 4-10 års alderen.

Det er selvfølgelig af stor betydning at nye fødevarer testes grundigt, inden de introduceres på det danske marked.

Baggrunden for undersøgelsen

Soja-produkter har en anden ernæringsprofil sammenlignet med de animalske produkter de ofte gerne vil erstatte, og derudover indeholder en gruppe stoffer kaldet isoflavoner, som er vist i visse sammenhænge af have en negativ sundhedsmæssig effekt.

Der har derfor været brug for at undersøge de ernæringsmæssige og toksikologiske konsekvenser, af et øget indtag af sojaprodukter.

DTU Fødevareinstituttet har, i et projekt for Nordisk Ministerråd, stået i spidsen for undersøgelsen, som har haft fokus på børn og gravide kvinder. For de gravide kvinders vedkommende, har fokus været på det ufødte barn.

Læs mere på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside

Find rapporten: ’Soy intake and possible adverse effects in Nordic children and pregnant women (unborn Children)’, Nordic Council of Ministers, 2020.

Måske du også er interesseret i...