Kan mejeriprodukter reducere antallet af fald og knoglebrud blandt ældre?

25. oktober 2023

Merete Myrup

Ernæringschef

Merete Myrup

Et stort australsk forskningsprojekt viser, at ældre, der dagligt indtager ekstra protein og calcium fra mejeriprodukter, vil have mindre risiko for fald og knoglebrud. De ældres sundhed og livskvalitet vil således blive væsentligt forbedret, imens kostændringen potentielt vil kunne medføre en samfundsøkonomisk besparelse.

Den 19. september 2023 var omkring 50 ernærings- og sundhedsprofessionelle samlet i Oslo til et seminar, der satte fokus på madens betydning for risikoen for at udvikle sygdomme forbundet med ældre mennesker. Dagen var arrangeret af melk.no og Mejeriforeningen i samarbejde med European Milk Forum. På seminaret præsenterede forskeren Sandra Iuliano fra University of Melbourne resultaterne fra et australsk forskningsprojekt, der har vakt stor interesse rundt omkring i verden. Projektets resultater har vist, at flere mejeriprodukter i de daglige måltider (uden at øge mængderne i måltiderne) over en periode på 2 år på plejehjem i Australien kan bidrage til fastholdelse af muskelstyrke og knoglemasse og dermed færre faldulykker og færre brud på knogler.

Højt indtag af protein og calcium viste positive effekter hos de ældre

I alt 60 plejehjem med over 7000 beboere deltog i det to-årige forskningsprojekt. Beboerne på den ene halvdel af hjemmene fik den kost, som de var vant til. De havde i gennemsnit et indtag på 700 mg calcium og 58 g protein om dagen. Beboerne på den anden halvdel af hjemmene fik derimod en øget mængde mejeriprodukter i deres daglige måltider. Dette betød, at beboerne havde et gennemsnitligt indtag på 1142 mg calcium og 69 g protein om dagen. Beboernes indtag af mejeriprodukter steg gennemsnitligt fra 2 til 3,5 portioner om dagen, hvilket svarer til 250 ml mælk samt 20 g ost eller 100 g yoghurt. Der var under projektet ikke forskel i beboernes energiindtag mellem de to grupper af plejehjem.

Ved projektets afslutning, blev antallet af fald og knoglebrud blandt de ældre plejehjemsbeboere, der har fået et ekstra indtag af mejeriprodukter, sammenlignet med kontrolgruppen. Det øgede indtag af calcium og protein resulterede i en reduktion i risikoen på 11% for fald hos de ældre, 33% for alle knoglebrud og 46% for hoftebrud. Disse resultater indikerer, at man med forholdsvis simple ændringer af kosten kan forbedre de ældres sundhed og livskvalitet ganske betydeligt.

Potentielle besparelser ved øget indtag af mejeriprodukter hos ældre

Forskeren Sandra Iuliano og hendes kollegaer har både udarbejdet den grundlæggende, videnskabelige artikel om forskningsprojektet samt en artikel om beregning af omkostninger og potentielle besparelser ved at forbedre kosten på plejehjem i Australien.

På trods af de relativt simple ændringer i plejehjemsbeboernes kost, vil mere ost, mælk og yoghurt medføre en ekstraudgift på det, der svarer til 3,75 kr. om dagen (1370 kr. om året). Forskerne estimerer dog, at fx et hoftebrud udløser en hospitalsregning i Australien på 122.000 kr., et rehabiliteringsforløb på godt 20.000 kr. samt ekstra personaleudgifter på plejehjemmet på 22.000 kr. Dette giver sammenlagt 164.000 kr.

Forskerne konkluderer i artiklen om de økonomiske forhold, at de potentielle besparelser ved færre knoglebrud hos de ældre vil overstige omkostningerne for ændring af måltiderne. Der vil dermed være en potentiel samfundsøkonomisk gevinst ved at sikre, at måltiderne på plejehjem indeholder produkter med et højt indhold af protein og calcium.

I et interview med Mejeri.dk fortæller Sandra Iuliano, at man godt kan få calcium og protein fra andre fødevarer end mejeriprodukter. Der er dog den store udfordring, at mange af de ældre på plejehjem har nedsat appetit og dermed har svært ved at spise tilstrækkeligt i løbet af dagen. Mejeriprodukter er derfor velegnede kilder til protein og calcium, da de indeholder høje koncentrationer. De findes desuden i mange variationer - mælk, yoghurt, ost, fløde - hvilket gør det muligt at justere kosten med de ekstra næringsstoffer uden, at de ældre skal spise mere, end de plejer.

Læs det fulde interview med forskeren Sandra Iuliano fra University of Melbourne her.

SE SEMINARET "KAN FALL OG BEINBRUDD BLANT ELDRE BEKJEMPES MED MAT? FRA FORSKNING TIL PRAKSIS" HER*

*Se Sandra Iulianos oplæg 1:28 inde i videoen

Kilder

Iuliano et al. 2021, Effect of dietary sources of calcium and protein on hip fractures and falls in older adults in residential care: cluster randomised controlled trial. BMJ 2021; 375: n2364, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n2364 

Baek et al. 2023, Reducing hip and non-vertebral fractures in institutionalised older adults by restoring inadequate intakes of protein and calcium is cost-saving. Age and Ageing 2023; 52: 1–7, https://doi.org/10.1093/ageing/afad114 

Måske du også er interesseret i...