Ny analyse om forbrugernes handlinger i relation til bæredygtighed

27. januar 2020

Klima og bæredygtighed er på alles læber. Det er en megatrend mange steder i verden. Emnet er blevet undersøgt i mange af Landbrug & Fødevarers analyser, og i denne analyse er der fokus på forbrugernes prioriteringer og handlinger i relation til et bæredygtigt forbrug.

Her får du et kort indblik i, hvilke klima-handlinger vi danskere finder betydningsfulde og nemme at udføre, og hvilke grupper vi kan inddeles i, når vi skal træffe bæredygtige forbrugsvalg.

Danskerne er villige til at ændre adfærd

Mere end halvdelen af danskerne bekymrer sig om ophobning af plastik, forurening, global opvarmning, regnskoven der fældes og den globalt voksende befolkning. Hele 85 % af danskerne vil helt sikkert eller til en vis grad ændre adfærd af hensyn til klima, miljø eller bæredygtighed. De vigtigste årsager til villigheden er at passe på naturen og at efterlade kloden i god stand til kommende generationer. Omkring 8 ud af 10 bekymrer sig om ophobning af plastik i naturen, og 2 ud af 3 tænker i høj eller nogen grad over bæredygtighed når de køber mad og drikke.

Nogle handlinger er nemmere at udføre end andre

Danskerne er positive om egen evne til at udføre de mest betydningsfulde klimahandlinger. Mere end halvdelen af forbrugerne vurderer 15 af de 35 gøremål, som de blev spurgt til i undersøgelsen, som værende betydningsfulde og samtidigt som værende relativt nemme at føre ud i livet. Der er bl.a. fokus på at nedbringe forbruget af plastik samt at minimere madspild, men også på at købe flere danske/lokalproducerede fødevarer, der er i sæson.

Dog er der også flere handlinger, der er vurderet betydningsfulde, men som findes svære at udføre. Her kan nævnes at flyve mindre, spise mindre øksekød samt mange af de mere investeringstunge gøremål såsom at isolere boligen.

Danskerne betragter følgende klima-handlinger som meget nemt eller nemt at udføre:

 • Spise mere frugt og grønt
 • Bruge færre plastikposer
 • Købe flere dansk producerede og/eller økologiske fødevarer og fødevarer, der er i sæson
 • Undgå madspild og planlægge måltiderne
 • Købe mindre udenlandsk kød
 • Skifte møbler sjældnere
 • Læse færre fysiske tryksager

Det som danskerne mener har størst betydning for klima, miljø og bæredygtighed:

 • Bruge mere vedvarende energi
 • Købe og bruge færre plastikposer
 • Købe flere varer med ingen/minimal emballage
 • Flyve mindre
 • Undgå madspild eller planlægge måltiderne
 • Købe elbil eller en mere brændstoføkonomisk bil
 • Efterisolere bolig
 • Investere i mere energirigtige hårde hvidevarer

Det opfattes således nemt at gøre noget ved vores madvaner, men mere betydningsfuldt at ændre på andre parametre i vores forbrug.

Læs om de forskellige forbrugergrupper indenfor bæredygtighed

Undersøgelsen viser, at stort set alle danskere bekymrer sig om miljø og bæredygtighed i hverdagen, men tænker forskelligt på det, og det opleves ganske naturligt, da der er flere forskellige måder at leve bæredygtigt på. For nogle er det vigtigt at købe miljøvenlige fødevarer, mens for andre er det mere vigtigt, at deres strøm kommer fra bæredygtige energikilder.

For at undersøge hvordan danskerne prioriterer bæredygtige valg i hverdagen, kan man betragte forskellige adfærdstyper. Hver gruppe af adfærdstyper (segment) har det til fælles, at de indarbejder klima-og miljøvenlighed i deres hverdag på omtrentligt samme måde. Med baggrund i forbrugernes besvarelser i analysen kan respondenterne inddeles i segmenter, hvor fællestrækkene for hvert segment er de bæredygtige alternativer, de ser sig selv mest og mindst føre ud i livet.

Således giver analysen 5 forskellige segmentbeskrivelser. ”Kød-minimalisterne” vil gerne spise mindre kød, men er ikke indstillede på at flyve eller streame mindre. ”I pagt med naturen” går især op i at spise naturlige og lokalt producerede fødevarer, men er ikke villige til at omlægge deres transportvaner. ”De investeringsparate” vil gerne lave bæredygtige forbedringer af boligen, især hvis det har økonomisk gevinst for dem, men er mindre tilbøjelige til at spise mindre kød eller ændre på deres transportvaner. ”Transport-minimalisterne” vil derimod meget gerne ændre deres transportvaner, og ”De uengagerede” er de mindst tilbøjelige til at ændre adfærd i en mere bæredygtig retning.

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om hvilken betydning danskerne tillægger de 35 bæredygtige handlinger, som de blev spurgt til i analysen, så kan du læse meget mere om det og om den MaxDiff metode, der blev anvendt i undersøgelsen.