Nyt stort studie peger på forebyggende effekt af mejeriprodukter til ældre

29. november 2021

Et stort studie af plejehjemsbeboere på 60 plejehjem i Melbourne-området i Australien, viste at en stigning i det daglige indtag af mejeriprodukter fra 2 portioner til 3,5 portion reducerede forekomsten af knoglebrud med 33%.

I studiet indgik over 7000 plejehjemsbeboere med en gennemsnitsalder på 86 år, som blev fulgt i en periode på 2 år. Studiet var et cluster randomiseret kontrolleret studie, hvor 60 plejehjem blev randomiseret til enten at servere deres sædvanlige kost til beboerne, eller til at servere en kost med flere mejeriprodukter. Energiindholdet i de to kosttyper var ikke signifikant forskelligt, men indholdet af calcium var signifikant højere (1142 mg calcium pr dag vs 700 mg calcium pr dag) i kosten med flere mejeriprodukter; og det samme var tilfældet for proteinindholdet (69 g protein pr dag vs 58 g protein pr dag – svarende til henholdsvis 1,1 g protein pr kg kropsvægt vs 0,9 g protein pr kg kropsvægt).

Blandt de plejehjemsbeboere der fik en kost med et større indhold af mejeriprodukter, sås en reduktion i forekomsten af knoglebrud på 33%. Denne reduktion sås allerede efter 5 måneder. Specielt de meget invaliderende brud i hoften blev reduceret med 46%. Alvorlige knoglebrud blandt ældre er ofte meget invaliderende, og koster både på førlighed og livskvalitet. Forskerne mener at reduktionen i antal brud skyldes en øget knoglestyrke – eller i hvert fald en reduktion af det aldersbetingede knogletab – som følge af det større indtag af calcium og protein, selv om dette ikke kunne eftervises signifikant i en undergruppe af forsøgspersonerne, som fik foretaget krops-scanning.

I forsøget fandt forskerne også en 11% reduktion i antallet af fald blandt forsøgspersonerne, der fik flere mejeriprodukter i kosten. Da hovedparten af alle knoglebrud sker i forbindelse med fald, er dette også et vigtigt fund. Forskerne konkluderer at det øgede indtag af protein betød en bedre bevarelse af muskelmassen – eller måske endda en øgning af muskelmassen – som har stor betydning for netop forekomsten af fald blandt ældre. Reduktionen i antal fald sås allerede efter 3 måneder. 

Fakta:

I Australien (og mange andre lande) arbejder man med portionsstørrelser for fødevarer, inkl. mejeriprodukter. I studiet her indgår mælk, yoghurt og ost, og portionsstørrelser i Australien for disse er henholdsvis 250 ml, 200 ml og 40 g)

Studiet blev finansieret af en lang række fonde, herunder Mejeribrugets ForskningsFond, og er publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal.