Øges børns risiko for overvægt ved for højt indtag af protein?

07. marts 2022

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Et nyt systematisk review og metaanalyse har kigget nærmere på sammenhængen mellem børns indtag af protein og risiko for overvægt. Læs mere om studiet her.

Protein er vigtigt for barnets vækst. Protein er nemlig nødvendig for at opbygge og vedligeholde alle kroppens celler og for dannelse af hormoner og enzymer. Flere studier har set på betydningen af proteinindtag blandt børn i forhold til BMI og vægtudvikling. Et nyt systematisk review og metaanalyse (herefter kaldet studiet) har nu set på den samlede videnskab på området.

Studiet konkluderer det som sandsynligt, at der er en en positiv sammenhæng mellem totalt proteinindtag og BMI. Endvidere fandt man sammenhæng mellem højere indtag af animalsk protein og øget BMI. Studiet fandt desuden begrænset evidens for totalt proteinindtag og højere risiko for overvægt og/eller fedme, mens der ikke kunne drages konklusioner om sammenhængen mellem dyre- vs. planteproteinindtag og risiko for overvægt og/eller fedme.

Hvad er et systematisk review og metaanalyse?

Studiet er et systemasisk review og metaanalyse. Systematiske review er undersøgelser, der opsummerer den tilgængelige evidens på det område, man gerne vil undersøge – altså en beskrivelse af resultaterne af den pågældende litteratur på området. Systematiske reviews vil ofte indeholde en såkaldt metaanalyse: en statistisk analyse af resultaterne fra en række forsøg, der er tilstrækkeligt sammenlignelige. Øverst i evidenshierarkiet ligger systematiske reviews.

Ingen ændringer i De officielle anbefalinger

Studiet giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til at der ændres yderligere i anbefalingerne til børn. Resultaterne er ikke overraskende i forhold til den nuværende litteratur og derfor er det de gældende anbefalinger om protein, der er rettesnoren.

Her finder du anbefalingerne for børn i alderen 0-2 år.

Børn over 2 år anbefales at følge De officielle anbefalinger.