Overvægt blandt børn og unge forbliver en gåde

19. marts 2021

En ny rapport fra Vidensråd for forebyggelse har undersøgt hvordan man effektivt forebygger overvægt blandt børn og unge. Konklusionen er klar; man kan på nuværende tidspunkt ikke sige hvilke indsatser der forebygger overvægt hos børn og unge.

Den 9. marts blev rapporten ’Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge’ offentliggjort. Et af hovedformålene med rapporten var, at skabe overblik over, om der eksisterer indsatser, der med dokumenteret effekt kan forebygge udvikling af overvægt blandt børn og unge. Hensigten med rapporten var således også at give råd om og forslag til konkrete indsatser, som kunne bidrage til at forebygge overvægt blandt børn og unge i Danmark. Samlet har gennemgangen af litteraturen dog vist, at der endnu ikke er belæg for indsatser, der er effektive til at forebygge, at børn med normalvægt udvikler overvægt. Man ved altså ikke nok om, hvordan man forhindre, at børn udvikler overvægt og der er fremadrettet behov for kreativ tænkning i den fremtidige forskning.

Du kan læse hele rapporten her: