Spis mindre af det søde, salte og fede – godt for sundhed og klima

28. oktober 2021

Fødevarestyrelsen har udgivet en ny serie med plancher, der viser ”råderummet” omsat til portioner af søde sager, snacks og alkohol, som kan bruges til at visualisere mængderne og vejlede borgere i forskellige aldersgrupper – men nu også fordelt på køn fra 13 år og opefter(1).

Ifølge Fødevarestyrelsen, spiser vi i gennemsnit 4 gange så mange tomme kalorier fra søde sager og drikke end der egentlig er plads til i en sund og klimavenlig kost. Og vi har ligget på et stabilt højt niveau siden 20052.

De officielle anbefalinger lyder på et gennemsnitligt maksimalt indtag af tilsat sukker på 5E%, og det betyder, at ca. 20E% af kalorieindtaget kommer fra noget vi spiser, som ikke bidrager med vitaminer, mineraler eller kostfibre. Omsat til mængder spiser vi årligt 35 kg søde sager og drikker 127 liter søde drikke om året i gennemsnit. Således har vi en global førsteplads i slikindkøb og en andenplads i køb af saftevand1.

Kigger vi på DTU Fødevareinstituttets og Aarhus Universitets undersøgelser af danskernes kostvaner og deraf vores fødevareforbrugs påvirkning på klimaet kan det nok være lidt overraskende at se, at netop forbruget af nydelsesmidlerne udgør omkring ¼ af den samlede klimagas-udledning fra fødevarer3+4. Til sammenligning udgør det samlede forbrug af animalske produkter 57% af kostens klimapåvirkning. I klimadebatten står de animalske produkter ofte for skud. Men eftersom animalske produkter bidrager med næringsstoffer, som vi har brug for - hvorimod nydelsesmidlerne ikke bidrager med så meget andet end kalorier – så er det måske på tide, at vi også fokuserer på at få nedbragt indtaget af de såkaldte tomme kalorier.

Groft sagt kan man sige, at vi kan spare lige under 20% af vores gennemsnitlige klimapåvirkning fra fødevarer ved at følge Fødevarestyrelsens anbefalinger af indtag af søde sager, snacks og alkohol, som mere bidrager til nydelse end til gavn for kroppen.

Det er dog vigtigt at pointere, at alle beregninger for klimapåvirkning af fødevareforbruget bygger på estimater, og er derfor forbundet med usikkerheder, men det er, hvad vi har at arbejde med for nuværende.

Mulighederne for at spise snacks og søde sager er dog mange, de er nemt tilgængeligt og lette at have med sig på farten. Derfor har Kræftens Bekæmpelse sat sig i spidsen for en indsats, der argumenterer for at bringe portionsstørrelserne ned. Projektet er blevet til i regi af Rådet for sund mad og bærer navnet ”Ja tak, lidt mindre”. Hovedideen er, at 10% mindre i hver portion ikke bemærkes af forbrugeren, og derfor ikke savner de 10% færre kalorier. Landbrug & Fødevarer deltager også i projektgruppen.

Der er altså hjælp at hente i arbejdet med at rådgive borgere til øget sundhed – både visuelt og viden.

Kilder

1 Fødevarestyrelsen: Hvor meget er der plads til på en uge – nyt informationsmateriale om søde sager - Alt om kost

2 På vej mod en sundere og mere bæredygtig kost. Af Ellen Trolle, Anne Dahl Lassen, Sisse Fagt og Lene Møller Christensen, DTU Fødevareinstituttet, i samarbejde med Lisbeth Mogensen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 1, 2019.  

3 Danskerne er verdensmestre i slikindkøb. Af Anja Pia Biltoft-Jensen, Sarah Jegsmark Gibbons, Karsten Kørup, Sidse Marie Sidenius Bestle, Bodil Just Christensen, Ellen Trolle, Anne Dahl Lassen og Jeppe Matthiessen, DTU Fødevareinstituttet, E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 1, 2021.

4 The Climate and Nutritional Impact of Beef in Different Dietary Patterns in Denmark. Lisbeth MogensenJohn E. Hermansen, and Ellen Trolle. Foods 2020, sep 9: 1176.