Hver tredje dansker lægger ofte eller altid økologi i kurven

08. november 2022

Landbrug & Fødevarer har i maj 2022 spurgt danskerne, hvor ofte de køber økologi, hvad deres vigtigste begrundelser er og hvad der skal til, for at man vil købe mere økologi, end man gør i dag.

Hovedpunkter fra analysen:

De vigtigste indsigter i undersøgelsen er:

  • 35 pct. af danskerne svarer, at de ’ofte’ eller ’altid’ køber økologi, mens 34 pct. svarer, at de ’nogle gange’ køber økologi. Dette er stabilt i forhold til året før.
  • Blandt danskere bosat i Region Hovedstaden er det 45 pct., der svarer, at de ’ofte’ eller ’altid’ køber økologiske fødevarer, mens det til sammenligning er 23 pct. blandt danskere bosat i Region Nordjylland. Andelen, der svarer at de ’ofte’ eller ’altid’ køber økologiske fødevarer stiger i takt med husstandsindkomst og uddannelseslængde.
  • Blandt L&F segmenterne er det særligt Grøntentusiaster og Madidealister, der ofte eller altid køber økologiske fødevarer, når de køber ind. For Grøntentusiaster er det 68 pct., der svarer dette, mens det for Madidealister er 61 pct.
  • Grøntsager er dét, som flest danskere typisk køber økologisk. Dernæst kommer æg, mejeriprodukter og frugt. De hyppigst nævnte årsager til at købe økologi er da også som tidligere år at undgå sprøjterester i frugt og grønt, at skåne miljø og drikkevand, samt at bidrage til bedre dyrevelfærd.
  • Pris er som tidligere år en vigtig faktor, hvis danskerne skulle købe mere økologi, end de gør i forvejen. Men også faktorer som flere lokalproducerede varer, større variation i sortimentet og bedre tilgængelighed spiller en rolle.
  • Blandt de forbrugere, der ofte køber økologi, ses der her en tendens til, at prisen spiller en mindre rolle end hos gennemsnittet. Denne gruppe svarer, at de ville købe (endnu) mere økologi, hvis der kom et større udbud, mere variation og bedre tilgængelighed. Det indikerer et stort potentiale for økologi.

Se de seneste analyser om forbrug og adfærd her...