Ny rapport fra Fødevarestyrelsen: Vegetariske og veganske måltider i offentlige køkkener kræver ny viden om ernæring og smag

21. februar 2023

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Hvad skal der til, for at vegetariske og veganske måltider kan blive en fast bestanddel i de offentlige køkkener? Det har Fødevarestyrelsen for nyligt offentliggjort en rapport omkring. Hovedkonklusionen fra rapporten er, at der er er behov for styrkede kompetencer hos de madprofessionelle. 

I maj 2022 pålagde et flertal i Folketinget Regeringen at undersøge muligheden for, ”at borgere altid vil kunne tilvælge et 100 pct. planterigt måltid ved offentlig bespisning.” Undersøgelsen ”Plantebaserede måltider i offentlige køkkener” er derfor blevet udført af Fødevarestyrelsen, hvor der igennem interviews med køkkenfaglige medarbejdere, interviews med beslutningstagere indenfor offentlige måltider, workshops, møder med interessenter, samt teoretisk ernæringsfaglig viden blev undersøgt, både hvordan mulighederne for at spise planterigt i offentlige køkkener ser ud nu – og hvad der skal ændres, og hvilke midler der skal til, hvis der nedlægges en eventuel politisk beslutning på området.

Undersøgelsen inkluderer måltider serveret i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, plejecentre, fra madservice, hos forsvaret og i kantiner på statslige, regionale og kommunale arbejdspladser.

Rapporten beskriver, hvordan der er behov for et skærpet fokus på de ernæringsmæssige kvaliteter, når måltiderne bliver mere planterige, og derfor er der ifølge rapporten brug for et ernæringsfagligt kompetenceløft af de madprofessionelle, særligt i forhold til veganske måltider.

Veganske måltider kræver mere tid at forberede – og det er sværere, hvis køkkenpersonalet ikke er vant til at lave det og ikke har den nødvendige viden om de ernæringsmæssige kvaliteter. Særligt når det gælder mad til børn under 2 år, småtspisende, ældre og syge skal man være ekstra opmærksom.

Herudover påpeger rapporten også, at der skal overvejes det økonomiske aspekt. Køkkener og kantiner skal lave nye indkøbsordninger, ændre processer, samt sende personale på kurser for netop at få det førnævnte ernæringsfaglige kompetenceløft.

Rapporten hævder ikke, at der ikke skal være muligheden for altid at få et planterigt måltid i offentlige kantiner og køkkener, den udlægger blot de faktorer, der spiller ind, for at det reelt kan blive muligt, hvis der bliver nedlagt en politisk beslutning. Man kan allerede nu få et planterigt måltid mange steder, men undersøgelsen viser, at det vil tage tid at sikre en implementering alle steder og at der er stor variation i, hvor omfattende omstillingen vil være for de enkelte køkkener.

Læs mere om rapporten her.

Måske du også er interesseret i...