Ny rapport om danskernes sundhed 2023

20. februar 2024

Statens Institut for Folkesundhed, SDU har med støtte fra TrygFonden lavet en undersøgelse af danskernes sundhed. I rapporten Danskernes sundhed 2023 præsenteres opgørelser over borgernes sundhed, sygelighed og trivsel, som kan bidrage til at kvalificere og målrette arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Rapporten henvender sig til politikere, praktikere og andre, der arbejder med eller har interesse for danskernes sundhed.

Undersøgelsen i 2023 er designet som en midtvejsopfølgning på de tidligere dataindsamlingsrunder frem mod næste planlagte undersøgelse i 2025. Årsagen til midtvejsopfølgningen er, at undersøgelsen i 2021 blev gennemført i en periode, hvor der i forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien var indført en række midlertidige tiltag og restriktioner i Danmark, som kunne påvirke resultaterne.

Den nye undersøgelse bekræfter dog overordnet set følgende udviklingstendenser: 

  • En stigning i andelen, der har et usundt kostmønster blandt kvinder fra 2021 til 2023, hvorimod der for de fleste aldersgrupper blandt mænd ses et fald.
  • Et fortsat fald i andelen, der ryger tobak.
  • En fortsat stigning i andelen af befolkningen, der scorer lavt på den mentale helbredsskala, herunder en lav score blandt unge - især blandt kvinder i den yngste aldersgruppe. 
  • Andelen med tegn på ensomhed er faldet i perioden 2021 til 2023 evt. pga. påvirkning af COVID-19-pandemiens restriktioner i 2021.
  • En stagnation i unges alkoholforbrug i perioden 2021 til 2023.
  • En ophobning af risikofaktorer, der medfører betydeligt forøget risiko for sygdom og tidlig død. Disse hænger desuden sammen med sociodemografiske faktorer såsom køn, alder og uddannelsesniveau.

Overordnet set ændrer undersøgelsen ikke på grundlaget for de sundhedspolitiske initiativer og satsninger, der er iværksat på baggrund af undersøgelsen i 2021.

Find rapporten Danskernes sundhed 2023 her

Du kan også se eller gense Anne Illemann Christensens oplæg fra Ernæringsfokuskonferencen 2022 (session 1) om den nationale Sundhedsprofil 2021.

Ernæringsfokuskonferencen 2022

Måske du også er interesseret i...