Sundhedsprofilen 2021: Det går den forkerte vej med sundheden

01. april 2022

Katrine Langvad

Seniorkonsulent

Katrine Langvad

Det går den forkerte vej med danskernes sundhed. Det viser Den Nationale Sundhedsprofil, der blev offentliggjort den 9. marts 2022. Her kan du læse et par udvalgte highlights fra undersøgelsen.

Mere end 180.000 danskere har i 2021 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i undersøgelsen ”Hvordan har du det?” Disse svar giver et billede af danskernes sundhed, og resultaterne er nu samlet i Den Nationale Sundhedsprofil 2021.

Her kan du læse Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2021

Behov for styrket opmærksomhed på forebyggelsen

Rapporten peger på et behov for styrket opmærksomhed på forebyggelsen af overvægt, herunder usunde kostmønstre og mere fysisk aktivitet. 

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2021 har 52,6 % af den voksne befolkning moderat eller svær overvægt (BMI≥25), og knap hver femte (18,5 %) har svær overvægt (BMI≥30). Igen er der tale om en stigning, som er gældende for alle alders- og uddannelsesgrupper samt begge køn.

Her finder du en oversigt over BMI for voksne

I alt angiver 17,7 % af den voksne befolkning at de har et usundt kostmønster. I perioden 2010 til 2021 er der sket en stigning i andelen med et usundt kostmønster på i alt 4,4 procentpoint.

Samtidig er der en lav andel, der lever op til WHO´s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. I alt opfylder 58,1 % af den voksne befolkning ikke WHO’s minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.

WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet

For voksne anbefaler FN’s sundhedsorganisation WHO mindst 150-300 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller mindst 75-150 minutter ved høj intensitet.

For yderligere sundhedsmæssige fordele anbefales styrketræning for alle store muskelgrupper mindst 2 gange ugentligt.

WHO’s anbefalinger kan ses her.

Færre ryger tobak, men…

På nogle områder går det bedre med danskernes sundhed. Fx er der færre, der ryger tobak. I perioden 2017 til 2021 er der overordnet set sket et fald i andelen, der ryger dagligt, på 3,0 procentpoint. Særligt blandt unge er andelen, der ryger, faldet markant. Det tyder på, at de strukturelle tiltag, der er iværksat for at begrænse rygning blandt børn og unge, virker. Der er dog stadig alt for mange, der stadig ryger. I alt oplyser 13,9 % af den voksne befolkning, at de ryger dagligt. Knap tre ud af fire (73,7 %) personer, der ryger dagligt, vil dog gerne holde op med at ryge.

En usund alkoholkultur blandt de unge

I alt drikker 15,7 % af den voksne befolkning mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Andelen er markant større blandt mænd (23,0 %) end blandt kvinder (8,8 %), og dette mønster ses i alle aldersgrupper Det er positivt at se et fald i andelen af unge, der drikker mere end 10 genstande om ugen. Dog er der især blandt unge en usund alkoholkultur, hvor andelen, der jævnligt drikker 5 genstande eller mere ved samme lejlighed (binge-drinking), er meget højt.

Den mentale helbredsskala i bekymrende udvikling

Der ses fortsat en bekymrende udvikling i andelen af befolkningen, der scorer lavt på den mentale helbredsskala. Særligt ses en stigning blandt unge, hvor andelen af kvinder med lav score på den mentale helbredskala er steget med over 18 % over en periode på 11 år.

I forlængelse heraf er der i perioden 2010 til 2021 sket en stigning på 8,3 procentpoint i andelen med en høj score på stressskalaen.

Om Den Nationale Sundhedsprofil

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 er baseret på undersøgelsen ”Hvordan har du det?” Den indeholder data om borgernes sundhed, som kan bidrage til at kvalificere og målrette arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i kommunerne og regionerne. Det er nu fjerde gang sundhedsprofilen er udarbejdet i et samarbejde mellem de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Sundhedsstyrelsen.

Her kan du læse Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2021

Her kan du læse flere nyheder...