Danskernes syn på klima og bæredygtighed

14. januar 2020

Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed. Denne rapport sætter fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger danskerne helst selv vil bidrage med, hvad danskerne mener har størst betydning, samt hvad de vurderer er nemmest og sværest selv at gøre.

DANSKERNE VIL GERNE ÆNDRE ADFÆRD

Generelt bekymrer danskerne sig om bæredygtighed og de er villige til at ændre
adfærd eller vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Typisk finder danskerne egne ”veje”, når det handler om, hvilke klima- og bæredygtighedshandlinger,
som man selv forestiller sig at udføre.

 • Hele 95 pct. har enten ændret adfærd eller er villige til at ændre adfærd af
  hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. De vigtigste årsager til villigheden
  er at passe på naturen og at efterlade kloden i god stand til kommende generationer.
 • Mere end halvdelen af danskerne bekymrer sig om ophobning af plastik,
  forurening, global opvarmning, regnskove der fældes og den voksende befolkning.
 • 66 pct. tænker i ’nogen’ eller ’høj’ grad over bæredygtighed, når de handler
  mad og drikke.
 • Danskerne peger på ’forbrugerne’ og ’politikerne’ som dem, der har det største ansvar for at sikre en bæredygtig fødevareproduktion.

Se de seneste analyser om bæredygtighed…