Kvalitet og sikkerhed

26. januar 2023

Mærkning

Mange forbrugere vil gerne købe dansk grisekød. Men hvordan kan man se, om kødet er dansk eller udenlandsk?

Grisekød skal ikke obligatorisk mærkes med oprindelsesland. Det skyldes, at alt kød, der produceres i EU, er underlagt samme lovgivningskrav.
Kravene til fødevaresikkerhed og hygiejne er beskrevet i EU-lovgivningen, som angiver hvilke hygiejniske standarder, kød skal leve op til. Importeret kød fra lande udenfor EU skal leve op til de samme hygiejnestandarder.

De enkelte lande kan derudover have tiltag, som går videre end EU-lovgivningen. I Danmark har vi fx en salmonella-handlingsplan, som har resulteret i, at salmonella forekommer i langt mindre grad i dansk grisekød, end i grisekød fra de fleste andre lande.

Kontrolmærke

Er der tale om detailpakket kød, som er pakket på et slagteri eller en kødvirksomhed, kan man få en idé om, hvor varen er produceret, ved at tjekke kontrolmærket på pakken. Centralpakket kød skal være forsynet med et kontrolmærke, der angiver i hvilken virksomhed (autorisationsnummer) og i hvilket land, kødet er pakket, så man kan spore kødet tilbage til virksomheden.

Kød, der er pakket på en dansk virksomhed, har således et "DK" i kontrolmærket. Kød fra en tysk virksomhed har et "D", fra en polsk "PL" osv.

kontrolmærke

Frivilligt at nationalitetsmærke

Grisekød skal ikke være mærket med oprindelsesland – det er frivilligt, om man vil gøre det. Men står det på pakken, skal det kunne kontrolleres af myndighederne, at kødet så også er fra dette land.

Slagteriselskabet Danish Crown har fremstillet en etiket med teksten "100 % dansk", som bruges af en del supermarkedskæder, ligesom selskabet bruger den på fersk kød som detailpakkes af Danish Crown.

100%

Spørg i butikken

Er det detailpakkede kød ikke mærket med oprindelsesland, er der kun at spørge i butikken eller direkte hos kæden, hvor det kommer fra.

Identifikation og sporbarhed – Grisekød

Identifikationssystemer og produktionspraksis sikrer igennem hele produktionskæden, at grisekød er sporbart tilbage til slagteriet og derfra tilbage til en afgrænselig gruppe besætninger. Alle husdyrbesætninger er registreret med et unikt besætningsnummer i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR).

Enhver flytning af grise til og fra besætningen skal registreres af besætningsejeren i CHR senest 7 dage efter flytning. Ved flytning af grise til slagtning er det slagteriets ansvar at registrere flytning i CHR.

Alle grise, der sendes til slagtning, skal være enten forsynet med et godkendt øremærke eller tatoverede tydeligt med et af slagteriet udleveret leverandørnummer – og grise, der eksporteres, skal være forsynet med et godkendt øremærke. Slagteriet er ansvarligt for at dokumentere sammenhængen mellem leverandørnummer og besætningsnummeret i CHR. Hvis besætningen er registreret i CHR med gruppevis levering, er det muligt at foretage gruppevis levering af slagtegrise, således at slagtegrise efter aftale mellem besætningsejer og slagteri kan transporteres direkte fra grisebesætningen til et slagteri i Danmark uden godkendt øremærke eller skinketatovering.

Ved slagtningen aflæses tatoveringsnummeret (leverandørnummeret) på skinken manuelt, og linkes til hængejernsnummeret tildelt kroppen. Alle data indsamlet om kroppen på slagtelinjen (vægt, kødprocent, kødkontrollens bemærkninger, fradrag og til slut afregning) bliver gemt med reference til leverandørnummeret. Sporbarheden til den enkelte besætning er opretholdt indtil opskæring af den halve krop i 3 dele (forende, midterstykke, skinke). Fra dette tidspunkt og til emballering og pakning er det færdigpakkede stykke ferske kød via pakketidspunkt og slagteri-ID sporbart tilbage en mindre gruppe besætninger.

Mærkevaregrise

Konventionelle grise

Forhandlere

Hjemmeside/kontakt

Den mest tilgængelige type gris på markedet er en blanding af Dansk Landrace, Duroc og Yorkshire.

Supermarkeder, private

slagtere, detail- og foodservice samt eksport

Fakta om grise i Danmark - Få svar på dine spørgsmål om grisen (aabentlandbrug.dk)

Specialgrise

Forhandlere 

Hjemmeside/kontakt

Augustus

Augustus - dansk gourmet gris

Private slagtere

 www.mesterslagteren.dk

Antonius

Antonius - grise fra udvalgte danske landmænd

Bilka og Føtex

 www.antonius.dk

Bornholmer grisen

Bornholmer grisen

Kvickly og 100 udvalgte SuperBrugsen

www.bornholmergrisen.dk

Grambogård

Grambogård - dyrevelfærd

Magasin Mad & Vin i København, Brugsen i Trørød og udvalgte private slagtere

www.grambogaard.dk

Økologi

Ø-mærket - statskontrolleret økologi

Supermarkeder, private slagtere, eksport

www.foedevarestyrelsen.dk

Frilandsgris

Friland - frilandsgris

Irma, Kvickly, SuperBrugsen, Salling Super, SuperBest, KIWI, Netto, Fakta og udvalgte private slagtere

www.friland.dk

Læs mere om grisekød her...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...