Kvalitet og sikkerhed

27. januar 2023

Christian Vejlund

Seniorkonsulent

Christian Vejlund

Mærkning af kyllinger

Landemærkning

Lidt over 1/3 af det fjerkrækød, der sælges i Danmark, er produceret i andre lande. For at forbrugerne kan vide, om de køber dansk eller udenlandsk fjerkræ, blev der i 2005 vedtaget en 3-årig frivillig aftale om mærkning af fjerkræ, der er produceret i Danmark. Det skal tydeligt fremgå på pakken, at kødet er dansk. For at leve op til at være dansk skal kyllingerne være født, opvokset, slagtet og udskåret i Danmark. Kødet må ikke på noget tidspunkt have været uden for landets grænser.

Det danske Ø-mærke

Det røde Ø-mærke er et dansk kontrolmærke. Ø-mærket fortæller, at det er de danske myndigheder, der fører kontrol med de gårde og virksomheder, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket de økologiske fødevarer m.v. Mærket kan påsættes økologiske fødevarer fra udlandet, når de tilberedes efter import til Danmark. Påsætningen af Ø-mærket skal altid ske i Danmark, da de danske myndigheder ikke fører kontrol i andre lande.

Salmonellafri eller Campylobacterfri

Kyllinger fra nogle danske kyllingeproducenter kan være mærket: Salmonellafri eller Campylobacterfri. Salmonella og Campylobacter er de mest kendte sygdomsfremkaldende bakterier, som kan findes i kyllinger.

Halal

Dansk fjerkræ bliver halalslagtet, fordi det eksporteres i store mængder til muslimske lande. Fjerkræet bedøves og slagtes på samme måde, som hvis man ikke slagtede halal. Dog er det en betingelse for halalslagtning, at snittet lægges midt på kyllingens hals. Så er man nemlig samtidig sikker på, at de store blodårer i kyllingens hals også skæres over, og dyret afbløder korrekt. På de store fjerkræslagterier foregår slagtningen med en maskine, og slagtningen overvåges af en muslimsk slagteriarbejder. Med hensyn til dyrevelfærd og teknik er der derfor ikke nogen forskel på halalslagtning og den måde, man ville slagte på, hvis ikke fjerkræet skulle halalslagtes. Læs mere om halalslagtet kylling på voresmad.dk.

Identifikation og sporbarhed – Fjerkrækød og æg

Identifikation og sporbarhed for fjerkrækød og produktionen af æg foregår på flok niveau. For både fjerkrækød og æg sikres identifikationen gennem egne branchekoder med registrering helt tilbage fra forældredyrsflok til det endelige slut produkt. Den enkelte slagtekyllings og det enkelte ægs oprindelse kan dermed spores helt tilbage til forældredyrsleddet gennem CHR-nummeret.

Her kan du læse mere om fjerkræ...

Måske er du også interesseret i disse fødevarer...