Griseliv og grisekød - en bog om grisen

21. august 2023

 

Griseliv og grisekød er en anderledes aktivitetsbog om husdyrhold af svin. Bogen fortæller om grisens  oprindelse og nulevende slægtninge, grisens naturlige adfærd og anatomi, de forskellige
svinestaldsystemer, svinets vej til slagteriet, og ikke mindst om de mange produkter, vi henter fra grisene.

Bogen lægger op til en lang række aktiviteter og diskussioner om grise. Den kan bruges før og
efter et besøg på et svinelandbrug eller indgå i et tværfagligt projektarbejde
om landbrug.

Bogen er rigt illustreret med tegninger og fotos. Den retter sig mod grundskolens 4.-6. klasser i fagene natur/teknik, dansk, biologi og hjemkundskab.

Se også vores andre materialer om fødevarer...